Spis telefonów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy


Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy,
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica

71 77 67 300 – REJESTRACJA – CENTRALA OGÓLNA

ODDZIAŁY I KOMÓRKI MEDYCZNE


IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA

 • 71 77 67 301 – CHIRURGICZNA
 • 71 77 67 302 – INTERNISTYCZNA
 • 71 77 67 319 – PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

 • 71 77 67 358 – ORDYNATOR
 • 71 77 67 359 – POKÓJ LEKARSKI
 • 71 77 67 410 – DYŻURKA PIELĘGNIARSKA
 • 71 77 67 359 – SEKRETARIAT

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 • 71 77 67 333 – ORDYNATOR
 • 71 77 67 335 – POKÓJ LEKARSKI
 • 71 77 67 330 – DYŻURKA PIELĘGNIARSKA
 • 71 77 67 303 – SEKRETARIAT

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

 • 71 77 67 305 – ORDYNATOR
 • 71 77 67 322 – POKÓJ LEKARSKI
 • 71 77 67 341 – DYŻURKA PIELĘGNIARSKA
 • 71 77 67 306 – DYŻURKA PIELĘGNIARSKA (POŁOŻ)
 • 71 77 67 375 – SEKRETARIAT
 • 71 77 67 342 – IZBA PRZYJĘĆ GINEKOLOGICZNA

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

 • 71 77 67 393 – POKÓJ LEKARSKI
 • 71 77 67 365 – DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

 • 71 77 67 329 – DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

 • 71 77 67 379 – ORDYNATOR
 • 71 77 67 353 – DYŻURKA LEKARSKA
 • 71 77 67 376 – DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

PRACOWNIE

 • 71 77 67 316 – LABORATORIUM PRACOWNIE
 • 71 77 67 347 – KIEROWNIK LABORATORIUM
 • 71 77 67 309 – LABORATORIUM SEROLOGIA
 • 71 77 67 318 – PRACOWNIA USG
 • 71 77 67 332 – GABINET EKG
 • 71 77 67 370 – POKÓJ LEKARSKI RTG
 • 71 77 67 331 – POKÓJ TECHNIKÓW RTG

ADMINISTRACJA

 • 71 77 67 427 – SEKRETARIAT DYREKCJI
 • 71 77 67 307 – SEKRETARIAT DYREKCJI FAX
 • 71 77 67 425 – GŁÓWNA KSIĘGOWA
 • 71 77 67 426 – Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
 • 71 77 67 390 – KSIĘGOWOŚĆ – PŁACE
 • 71 77 67 425 – KSIĘGOWOŚĆ – KOSZTY
 • 71 77 67 308 – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • 71 77 67 360 – KASA
 • 71 77 67 317 – KIEROWNIK KADR
 • 71 77 67 325 – KADRY
 • 71 77 67 324 – MARKETING
 • 71 77 67 315 – NACZELNA PIELĘGNIARKA
 • 71 77 67 373 – STATYSTYKA
 • 71 77 67 416 – PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA
 • 71 77 67 426 – KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO