Od dnia 19.06.2021r. punkt pobrań materiału biologicznego w kierunku SARS-COV-2 będzie czynny w godzinach od 07.00 do 09.00 przez 7 dni w tygodniu.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy informuje, że z powodu wystąpienia ogniska epidemicznego w Oddziale chorób wewnętrznych od dnia 14.06.2021r. do 21.06.2021r. włącznie wstrzymane zostają przyjęcia pacjentów.

             W związku z pełnym obłożeniem pacjentów na oddziale chorób wewnętrznych oraz koniecznością izolacji pacjentów z drobnoustrojami Clostridium difficile wtrzymane zostały przyjęcia na w/w oddziale oraz izbę przyjęć.

            W pozostałych  oddziałach i izbach  przyjęć tj. chirurgiczna, pediatryczna i ginekologiczno-położnicza przyjęcia pozostają bez zmian.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK).
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo. 

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane.

Porady udzielane są w kilku językach:

  • w języku polskim,
  • w języku angielskim,
  • w języku rosyjskim,
  • w języku ukraińskim 
  • w języku migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian.  TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon.

Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę,
e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

  • wizytę w stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ),
  • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00,
    od poniedziałku do piątku),
  • a w przypadku podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Zasady działania Teleplatformy pierwszego kontaktu

Po połączeniu z nr TPK 800 137 200 pacjent słyszy krótki komunikat, informujący
o dodzwonieniu się na Teleplatformę pierwszego kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent może wybrać język, w którym będzie udzielana porada.

W pierwszej kolejności z pacjentem łączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadza wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas tego połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną poradę, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić zaleceń co do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu, poinformuje pacjenta o konieczności pilnego kontaktu z numerem alarmowym 112, w celu wezwania zespołu ratownictwa medycznego.

Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.

Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli w ocenie lekarza, pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem, może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Gdy będzie potrzeba pilnej interwencji medycznej, lekarz może również zalecić kontakt z nr 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego. 

Z usługi Teleplatformy pierwszego kontaktu mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, TPK oferuje udzielanie porad przez wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Aby skorzystać z porady pielęgniarki/położnej lub lekarza w ramach Teleplatformy poprzez wideoczat należy wejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl). 

Na wskazanej stronie, w prawym górnym rogu, znajduje się zakładka dedykowana Teleplarformie pierwszego kontaktu. Po kliknięciu tejże zakładki Pacjent zostaje przeniesiony
na podstronę dedykowaną TPK: (https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/),  gdzie znajduje się na dole strony odnośnik, po kliknięciu którego Pacjent może połączyć się z tłumaczem Polskiego Języka Migowego, a następnie z personelem medycznym. Tłumaczenia w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

Podziękowanie za zbiórkę

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy wraz personelem  składają serdeczne podziękowania wraz ze słowami uznania za okazaną  ofiarność i hojność poprzez zorganizowania zbiórki pod hasłem „Pandemię mamy, więc pomagamy” przez uczennice kl. 1b I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy: Ewę Kamińską, Katarzynę Budek i Kingę Wiśniewską pod koordynacją Pani Katarzyny Ostrowskiej dla  pacjentów hospitalizowanych w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.  Przekazane  przez  środki ochrony osobistej wykorzystamy, by jak najlepiej służyły dobru naszych pacjentów, w tych trudnych czasach spowodowanych przez wirus SARS-CoV-2. 

Serdeczne podziękowania dla Żołnierzy

Nasze serdeczne podziękowania kierujemy do 10 Brygady Kawalerii Pancernej, pod dowództwem gen. Rafała Kowalika, której żołnierze pełnili służbę wspierając  nasz Szpitala w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Dziękujemy za Waszą służbę.