Uroczyste przekazanie nowego ambulansu dla Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy

Z przyjemnością informujemy, że dzięki dofinansowaniu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został zakupiony
dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy ambulans. Wsparcia finansowego w wysokości 650 000,00 zł udzielił Wojewoda Dolnośląski, a całkowity koszt zakupu wyniósł 677 830,89 zł. Kluczyki do nowego ambulansu wręczył w dniu dzisiejszym Dyrektorowi Szpitala Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma.

Nowoczesny ambulans marki mercedes dołączy do floty pojazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Dzięki temu mieszkańcy Oleśnicy i regionu będą mieli zapewnioną szybką i bezpieczną pomoc. 

Jednocześnie informujemy, że w trakcie realizacji jest zakup drugiego ambulansu, również z dofinansowaniem Wojewody Dolnośląskiego.

Poradnia preluksacyjna

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że od 01.08.2022r. w ramach umowy NFZ
uruchamiamy Poradnię preluksacyjną.

Głównym celem nowej Poradni jest wczesne wykrywanie i leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt. Badania preluksacyjne pozwalają na wykrywanie ewentualnych zmian w obrębie stawów biodrowych noworodków i niemowląt, a wczesna diagnoza umożliwia szybkie
wdrożenie skutecznej terapii.
W poradni przyjmować będą specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Ustalenie terminu wizyty  odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku  
w godz. 08:00 – 16:00
pod nr tel. 71 77 67 300

Dokumenty wymagane przy rejestracji:
skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty.

Podziękowanie

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

wraz z  personelem Oddziału Neonatologicznego

pragnie złożyć serdeczne podziękowania

dla firmy Ceba sp. z o.o.

za  okazaną  ofiarność i hojność poprzez przekazanie artykułów niemowlęcych
dla naszych najmłodszych pacjentów Oddziału Neonatologicznego.

Wrażliwość na potrzeby naszych najmłodszych pacjentów oraz zaangażowanie
w stworzeniu przyjaznego otoczenia wspierającego ich pobyt w oddziale budzi szacunek i uznanie.

Doceniając Państwa zaangażowanie życzymy pomyślności, wiele radości z dalszego działania oraz powodzenia  w realizacji zadań.

Poradnia neonatologiczna

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach umowy z NFZ w Powiatowym Zespole szpitali w Oleśnicy funkcjonuje Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy powstała z myślą o najmłodszych pacjentach.

Poradnia neonatologiczna świadczy usługi w zakresie:

– opieki nad noworodkami wypisanymi z oddziału szpitala i wymagającymi specjalistycznej opieki
– konsultuje noworodki kierowane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz w ramach opieki poszpitalnej.

Poradnia ściśle współpracuje z neonatologicznym oddziałem szpitalnym.  

W poradni przyjmują specjaliści neonatologii pracujący w Szpitalu

Ustalenie terminu wizyty odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00

pod nr tel. 71 7767 300

Do Poradni neonatologicznej wymagane jest skierowanie.

Fundacja

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować , iż przy Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy została powołana Fundacja Pożytku Publicznego „Fundacja PZS Oleśnica”, która ma na celu wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności mieszkańców regionu.

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia dorosłych i dzieci, finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu, aparatury medycznej, wydatków na modernizację infrastruktury, pomieszczeń i urządzeń szpitala.

Dzięki przekazanym środkom Powiatowy Zespół Szpitali będzie mógł zakupić
m.in. wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny przez co oferuje
swoim Pacjentom bezpieczne i komfortowe warunki leczenia.

Prosimy o przekazywanie dobrowolnych wpłat na konto Fundacji!

Każda złotówka jest dla Nas cenna !

Fundacja PZS Oleśnica

Adres: ul. Armii Krajowej 1 , 56-400 Oleśnica

KRS: 0000186473

REGON: 932966540

Numer konta: 23 1130 1033 0018 8210 7520 0001