Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zatrudni lekarze do pracy w Oddziale Rehabilitacji w Sycowie

                                                                       

Wymagania:

– specjalizacja w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny,

– specjalizacja w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

– specjalizacja w dziedzinie reumatologii,

– specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych

Gwarantujemy profesjonalne przeszkolenie, możliwość rozwoju zawodowego. Proponujemy formę zatrudnienia dostosowaną do indywidualnych preferencji Pracownika (kontrakt, umowa o pracę)

Prosimy o przesyłanie ofert na adres  e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl lub dostarczanie osobiste do sekretariatu Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Telefon do kontaktu 71 7767427