UWAGA NA SMS-y przypominające o terminie wymazu na COVID-19.

Szanowni Pacjenci,

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, nie wysyła smsów informujących o terminie wymazu. Nigdy nie wysyłaliśmy, ani nie wysyłamy wiadomości tekstowych o takiej treści.

Na wymaz rejestrujemy się telefonicznie w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu 71-776-74-13. Po zarejestrowaniu przyjeżdżamy na wyznaczony dzień i godzinę.

Wznowienie przyjęć pacjentów w Sycowie

Informujemy, że od dnia 23 listopada 2020 roku w szpitalu w Sycowie zostają wznowione przyjęcia pacjentów w Zakładzie Fizjoterapii i Poradni Rehabilitacyjnej.

Zmiany w Pogotowiu Ratunkowym w Oleśnicy.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym podjęto decyzje dotyczące kolejnych zmian w funkcjonowaniu Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy, w wyniku których funkcję zarządczą w pogotowiu obejmują koordynatorzy w osobach: dr Paweł Gawłowski (ds. medycznych) Damian Szczepaniak (ds. medycznych), Tomasz Krawczak (ds. funkcjonowania pogotowia). Bezpośrednim zwierzchnikiem wspomnianych koordynatorów będzie Z-ca Dyrektora PSZ ds. medycznych lek med. Gizela Jagielska.
Życzymy powodzenia, w tym trudnym dla wszystkich czasie, aby koordynatorzy przy współpracy z najlepszą ekipą, jaką są pracownicy oleśnickiego pogotowia, podołali wezwaniom czasu związanymi z ratowaniem ludzkiego życia i zdrowia, często z osobistym narażaniem na niebezpieczeństwo.

Rzecznik prasowy PZS w Oleśnicy Marta Kubiak

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI W OLEŚNICY

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy z dniem 26.10.2020r decyzją Wojewody Dolnośląskiego został przekształcony w szpital covidowy. Nieoficjalne wiadomości w tej sprawie dotarły do nas w niedziele, co spowodowało niemałe poruszenie w funkcjonowaniu placówki. Jest to decyzja odgórna, na która nie miały wpływu ani władze szpitala, ani zarząd powiatu. Podobne decyzje zapadły co do funkcjonowania szpitala m.in. w niedalekim  Namysłowie.

W obecnym stanie prawnym zostaliśmy zobligowani do wykonania wspomnianej decyzji wojewody dolnośląskiego, tym samym do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uzyskania gotowości placówki do realizacji wytycznych wojewody.

Z tego względu od dnia 26.10.2020r do odwołania zostaliśmy zmuszeni zawiesić  przyjmowanie pacjentów.

Wyjątkiem jest blok porodowy i patologia ciąży – Oddział Położniczy i Neonatologiczny  działa bez zmian i przyjmuje pacjentów ujemnych.

Świadczenia udzielane w Poradni Diabetologicznej, Kardiologicznej, Ginekologiczno-Położniczej w szpitalu w Oleśnicy oraz w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pozostają bez zmian.

Celem zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa,  utworzono odrębne ciągi komunikacyjne nie stwarzające zagrożeń tj.  pacjenci dodatni używać będą głównego wejścia z przodu szpitala, z kolei na blok porodowy i patologię ciąży wejście znajduje się z tyłu budynku, tym samym zachowane są wszelkie reżimy sanitarne.

Zarówno pacjenci wchodzący wejściem z przodu, jak i z tyłu będą poddawani wstępnej segregacji medycznej (triage).

Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i utrudnienia dla pacjentów, ale robimy wszystko, aby odnaleźć się w tej sytuacji. Na chwilę obecna pozostaje nam kierowanie pacjentów niecovidowych do okolicznych placówek medycznych.
W najbliższych dniach będziemy sukcesywnie informować o kolejnych decyzjach  dotyczących oleśnickiego szpitala.

Rzecznik Szpitala, Marta Kubiak