POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI W OLEŚNICY

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy z dniem 26.10.2020r decyzją Wojewody Dolnośląskiego został przekształcony w szpital covidowy. Nieoficjalne wiadomości w tej sprawie dotarły do nas w niedziele, co spowodowało niemałe poruszenie w funkcjonowaniu placówki. Jest to decyzja odgórna, na która nie miały wpływu ani władze szpitala, ani zarząd powiatu. Podobne decyzje zapadły co do funkcjonowania szpitala m.in. w niedalekim  Namysłowie.

W obecnym stanie prawnym zostaliśmy zobligowani do wykonania wspomnianej decyzji wojewody dolnośląskiego, tym samym do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uzyskania gotowości placówki do realizacji wytycznych wojewody.

Z tego względu od dnia 26.10.2020r do odwołania zostaliśmy zmuszeni zawiesić  przyjmowanie pacjentów.

Wyjątkiem jest blok porodowy i patologia ciąży – Oddział Położniczy i Neonatologiczny  działa bez zmian i przyjmuje pacjentów ujemnych.

Świadczenia udzielane w Poradni Diabetologicznej, Kardiologicznej, Ginekologiczno-Położniczej w szpitalu w Oleśnicy oraz w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pozostają bez zmian.

Celem zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa,  utworzono odrębne ciągi komunikacyjne nie stwarzające zagrożeń tj.  pacjenci dodatni używać będą głównego wejścia z przodu szpitala, z kolei na blok porodowy i patologię ciąży wejście znajduje się z tyłu budynku, tym samym zachowane są wszelkie reżimy sanitarne.

Zarówno pacjenci wchodzący wejściem z przodu, jak i z tyłu będą poddawani wstępnej segregacji medycznej (triage).

Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i utrudnienia dla pacjentów, ale robimy wszystko, aby odnaleźć się w tej sytuacji. Na chwilę obecna pozostaje nam kierowanie pacjentów niecovidowych do okolicznych placówek medycznych.
W najbliższych dniach będziemy sukcesywnie informować o kolejnych decyzjach  dotyczących oleśnickiego szpitala.

Rzecznik Szpitala, Marta Kubiak

Rzecznik Prasowy w Powiatowym Zespole Szpitali

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy  informuje, że z dniem 28.10.2020r . powołano Rzecznika Prasowego PZS w Oleśnicy, powierzając to stanowisko Pani Marcie Kubiak. Do zadań Rzecznika należeć będzie m.in. bezpośredni kontakt ze środkami masowego przekazu, informowanie o bieżącej działalności szpitala oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania dziennikarzy.
W związku z tym, w sprawach związanych ze szpitalem i jego bieżącą działalnością, prosimy  o bezpośredni kontakt z rzecznikiem na adres  e-mail: rzecznik@pzsolesnica.pl, lub tel. 780 090 020.

WYPISY ZE SZPITALA

Wychodząc naprzeciw naszym pacjentom, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie pandemii SARS-CoV-2 , poniżej przedstawimy informację jak odebrać wypis ze szpitala w Oleśnicy.

 1. Aby uzyskać informację czy gotowy wypis czeka na Państwa należy zadzwonić pod jeden z dwóch numerów telefonu.
 2. Informacje na temat wypisu z oddziału położniczo ginekologicznego uzyskacie Państwo dzwoniąc na numer telefonu 71 77 67 375.
 3. Informacje na temat gotowego wypisu z pozostałych oddziałów uzyskacie Państwo dzwoniąc na numer telefonu 71 77 67 372 .
 4. Odbiór wypisów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:30.
 5. Do odbioru wypisu, potrzebny jest dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem pacjenta lub osoby upoważnionej.

Prosimy o przestrzeganie zasad higieny i społecznego dystansu, w miarę możliwości unikanie środków transportu zbiorowego.

Jak zostanie wydany wypis?:

 1. Przyjedź do szpitala z dokumentem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem.
 2. Pokaż pracownikowi dokument ze zdjęciem,
 3. Pracownik wyda wypis z prośbą o potwierdzenie otrzymania.

PUNKT POBRAŃ COVID-19

TELEFONICZNA REJESTRACJA PACJENTÓW NA POBRANIE WYMAZU, CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00-15:00.

ABY ZAREJESTROWAC SIĘ NA POBRANIE WYMAZU NALEŻY ZADZWONIĆ POD NUMER TELEFONU 71-776-74-13

Co zabrać na badanie?

Na pobranie wymazu prosimy zabrać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, nr PESEL oraz numer zlecenia na badanie.

Prosimy o przestrzeganie zasad higieny i społecznego dystansu, w miarę możliwości unikanie środków transportu zbiorowego.

Jak przygotować się do badania diagnostycznego?

Minimum 2 godziny przed badaniem:

 • nie spożywamy posiłków
 • nie pijemy
 • nie żujemy gumy
 • nie płuczemy jamy ustnej i nosa
 • nie myjemy zębów
 • nie przyjmujemy leków
 • nie palimy papierosów.

PUNKT POBRAŃ CZYNNY JEST CODZINNIE W GODZINACH 7:00-12:00

Należy kierować się zgodnie z instrukcją na mapie: