[Obraz logo firmy] 

Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  PN ISO 9001:2008
Strona główna Oddziały Poradnie Pracownie Wiadomości Inf. adresowe Przetargi Fundacja  Ankieta

   

Pliki do pobrania

Prawa pacjenta

 

    Misja Szpitala - ZDROWIE PACJENTA NAJWYŻSZYM CELEM

certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  PN ISO 9001:2008

[W przygotowaniu]


"Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy pilnie zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy pielęgniarki anestezjologiczne w nowo powstałym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej w ramach umowy o pracę lub na kontrakcie. Bliższych informacji można uzyskać w Dziale Kadr lub u Przełożonej Pielęgniarek PZS."

 

 

Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych w nowo powstającym oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
Ogłoszenie Załączniki

Konkurs na udzielanie świadczeń w nowo powstającym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Twerapii przez pielęgniarki anestezjologiczne

Ogłoszenie Załączniki

 

 

Dyrekcja PZS w Oleśnicy poszukuje od grudnia 2014 r. osób do pracy na stanowisku techników

elektroradiologii z umiejętnościami obsługi tomografu komputerowego i aparatów rtg

( praca w systemie całodobowym ).

1 Miejsce pracy – PZS Szpital w Oleśnicy

2 Forma zatrudnienia – umowa o pracę, działalność gospodarcza

Więcej informacji: Tel. 71-77-67-300 Kierownik Prac. RTG

CV i list motywacyjny można składać na e:mail  szpital@civ.pl , szpitalkadry@op.pl

lub na adres :

Powiatowy Zespół Szpitali

ul. Armii Krajowej 1

56-400 Oleśnicy

 

 

Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Oleśnickim.
Instytucja Pożytku Publicznego,
na którą można odpisać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

 Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - e-pity 2014 – wypełnij teraz

 

Wyjaśnienia dotyczące informatyzacji

 

Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy powstał w dniu 01.01.2004r. w wyniku połączenia Szpitala im. J. Dietla w Oleśnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie. Obszarem działania Powiatowego Zespołu Szpitali jest teren Powiatu Oleśnickiego.
Powiatowy Zespół Szpitali
ul. Armii Krajowej 1; 56-400 Oleśnica

Centrala: tel. 71 77 67 300
rejestracja ogólna: 71 77 67 314, fax: 71 77 67 307
, 71 77 67 381
e-mail: szpital@civ.pl


Oddziały w Oleśnicy:

ul. Armii Krajowej 1

56-400 Oleśnica

tel. central: 71 77 67 300

oraz 71 77 67 412

Oddziały w Sycowie:

ul. Oleśnicka 25

56-500 Syców

tel. central: 62 785 20 31


Oleśnica 13.02.2014r

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1  zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy lekarza - specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym PZS - szpitalu w Oleśnicy.

Informacje pod nr telefonu:
- 717767427 - Sekretariat
- 717767317 - Dział Kadr.

21.11.2013r

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1 zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy:

Lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych lub z Io  specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym PZS - w szpitalu w Oleśnicy,


15 września 2010


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 pn:
,,Dolnośląskie E-Zdrowie”

Całkowita wartość projektu: 29 785 896,24 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 25 282 753,81 PLN                     


 


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy”

Całkowita wartość projektu                                                    2 399 005,87 PLN

Wkład Unii Europejskiej                                                         2 039 154,98 PLN

Beneficjent Powiat Oleśnicki

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy realizuje projekt służący poprawie jakości opieki zdrowotnej poprzez kompleksowe zinformatyzowanie procesów medycznych oraz administracyjnych zachodzących w służbie zdrowia. Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej RPO Województwa Dolnośląskiego.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013


Zakupiono nową karetkę dla Pogotowia Ratunkowego... Więcej informacji i zdjęcia


 

W listopadzie 2008 oddano do użycia po remoncie blok porodowy. Obecnie jest to nowoczesny, spełniający wszystkie wymogi blok przystosowany do przyjmowania porodów. Galeria zdjęć


UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW I SIEDZIBY  DYREKCJI POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI W OLEŚNICY

informacja w zakładce inf. adresowe


 

 

Organem założycielskim Powiatowego Zespołu Szpitali jest Powiat Oleśnicki jako jednostka samorządu terytorialnego.

Szpital podpisał umowy na świadczenie usług medycznych z Dolnośląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.