[Obraz logo firmy] 

Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  PN ISO 9001:2008
Strona główna Oddziały Poradnie Pracownie Wiadomości Inf. adresowe Przetargi Fundacja  Ankieta

   

Pliki do pobrania

Prawa pacjenta

 

    Misja Szpitala - ZDROWIE PACJENTA NAJWYŻSZYM CELEM

certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  PN ISO 9001:2008

[W przygotowaniu]


 

konkursu na udzielanie świadczeń w poradni urazowo-ortopedycznej

Ogłoszenie Załączniki

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez  lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale  Wewnętrznym i Izbie Przyjęć  oraz w zakresie wykonywania procedur żywienia dojelitowego i pozajelitowego w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym

Ogłoszenie Szczegółowe warunki załączniki

Sprostowanie Rozstrzygnięcie

 

Konkurs na udzielanie świadczeń w nocnej i świątecznej opiece

Ogłoszenie Szczegółowe warunki załączniki

Rozstrzygnięcie

 

Ogłoszenie o Konkursie ofert
Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na:
Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej w ramach wykonywania badań RTG dla
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy


Ogłoszenie Szczegółowe warunki Załączniki

Odpowiedzi na pytania

 

PILNE!

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy pilnie poszukuje do pracy na sezon grzewczy, tj. od zaraz do dnia 31.03.2016r. palacza co z uprawnieniami, do palenia w piecu węglowym, w Pogotowiu Ratunkowym w Oleśnicy, ul. Ludwikowska 10.

Informacja: Dział Służb Pracowniczych - tel. 71-7767317 lub Pogotowie Ratunkowe - tel.  71-7767350

 

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na:

Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Ogłoszenie  Szczegółowe warunki  Załączniki  Odpowiedzi na pytania

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziale pediatrycznym

Pliki Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie POZ nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Pliki Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielanie świadczeń w izbie przyjęć

Ogłoszenie

Zawiadomienie o braku rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w izbie przyjęć. Plik

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Ogłoszenie Wyniki

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ogłasza konkurs na dzierżawę miejsca na prowadzenie działalności gospodarczej pod automaty do sprzedaży art. spożywczych

Ogłoszenie

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy pilnie poszukuje do pracy, od zaraz, pielęgniarki na Oddział Chirurgiczny na umowę o pracę lub kontrakt.

Informacje pod numerem tel.:

71/ 77 67 317    Dział Kadr

71/ 77 67 376    Pielęgniarka Oddziałowa.

 

"Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy pilnie poszukuje  lekarza pediatrę na pełnienie dyżurów w Oddziale Dziecięcym i Noworodkowym w tutejszym zespole.

Kontakt tel. 71/ 77 67 358 lub 359

 

 

"Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy lekarza specjalistę w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologii i Położnictwa w szpitalu w Oleśnicy. Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu:

- 717767427 - Sekretariat Dyrektora

- 717767317 - Dział Kadr

 

 

Dyrekcja PZS w Oleśnicy poszukuje od grudnia 2014 r. osób do pracy na stanowisku techników

elektroradiologii z umiejętnościami obsługi tomografu komputerowego i aparatów rtg

( praca w systemie całodobowym ).

1 Miejsce pracy – PZS Szpital w Oleśnicy

2 Forma zatrudnienia – umowa o pracę, działalność gospodarcza

Więcej informacji: Tel. 71-77-67-300 Kierownik Prac. RTG

CV i list motywacyjny można składać na e:mail  szpital@civ.pl , szpitalkadry@op.pl

lub na adres :

Powiatowy Zespół Szpitali

ul. Armii Krajowej 1

56-400 Oleśnicy

 

 

Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Oleśnickim.
Instytucja Pożytku Publicznego,
na którą można odpisać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

 Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - e-pity 2014 – wypełnij teraz

 

Wyjaśnienia dotyczące informatyzacji

 

Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy powstał w dniu 01.01.2004r. w wyniku połączenia Szpitala im. J. Dietla w Oleśnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie. Obszarem działania Powiatowego Zespołu Szpitali jest teren Powiatu Oleśnickiego.
Powiatowy Zespół Szpitali
ul. Armii Krajowej 1; 56-400 Oleśnica

Centrala: tel. 71 77 67 300
rejestracja ogólna: 71 77 67 314, fax: 71 77 67 307
, 71 77 67 381
e-mail: szpital@civ.pl


Oddziały w Oleśnicy:

ul. Armii Krajowej 1

56-400 Oleśnica

tel. central: 71 77 67 300

oraz 71 77 67 412

Oddziały w Sycowie:

ul. Oleśnicka 25

56-500 Syców

tel. central: 62 785 20 31


Oleśnica 13.02.2014r

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1  zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy lekarza - specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym PZS - szpitalu w Oleśnicy.

Informacje pod nr telefonu:
- 717767427 - Sekretariat
- 717767317 - Dział Kadr.

21.11.2013r

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1 zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy:

Lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych lub z Io  specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym PZS - w szpitalu w Oleśnicy,


15 września 2010


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 pn:
,,Dolnośląskie E-Zdrowie”

Całkowita wartość projektu: 29 785 896,24 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 25 282 753,81 PLN                     


 


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy”

Całkowita wartość projektu                                                    2 399 005,87 PLN

Wkład Unii Europejskiej                                                         2 039 154,98 PLN

Beneficjent Powiat Oleśnicki

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy realizuje projekt służący poprawie jakości opieki zdrowotnej poprzez kompleksowe zinformatyzowanie procesów medycznych oraz administracyjnych zachodzących w służbie zdrowia. Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej RPO Województwa Dolnośląskiego.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013


Zakupiono nową karetkę dla Pogotowia Ratunkowego... Więcej informacji i zdjęcia


 

W listopadzie 2008 oddano do użycia po remoncie blok porodowy. Obecnie jest to nowoczesny, spełniający wszystkie wymogi blok przystosowany do przyjmowania porodów. Galeria zdjęć


UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW I SIEDZIBY  DYREKCJI POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI W OLEŚNICY

informacja w zakładce inf. adresowe


 

 

Organem założycielskim Powiatowego Zespołu Szpitali jest Powiat Oleśnicki jako jednostka samorządu terytorialnego.

Szpital podpisał umowy na świadczenie usług medycznych z Dolnośląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.