[Obraz logo firmy] 

Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  PN ISO 9001:2008
Strona główna Oddziały Poradnie Pracownie Wiadomości Inf. adresowe Przetargi Fundacja  Ankieta

   

Pliki do pobrania

 

    Misja Szpitala - ZDROWIE PACJENTA NAJWYŻSZYM CELEM

certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  PN ISO 9001:2008

[W przygotowaniu]


Ogłoszenie o konkursie Pogotowie
 
 
 
 
Ogłoszenie o konkursie
 
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy w porozumieniu z Dolnośląską Izbą lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora:
 
ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO
ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO
 
Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 ust. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182).
Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.
Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia pod adresem:
 

        Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
          ul. Armii Krajowej 1

          56-400 Oleśnica

 

z dopiskiem "Konkurs na stanowisko ordynatora oddziału..."  oraz nazwiskiem, imieniem i adresem do korespondencji. 
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od daty upływu składania dokumentów. 
 O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie."

 

 

Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Oleśnickim.
Instytucja Pożytku Publicznego,
na którą można odpisać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

 Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - e-pity 2014 – wypełnij teraz

 

Wyjaśnienia dotyczące informatyzacji

 

Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy powstał w dniu 01.01.2004r. w wyniku połączenia Szpitala im. J. Dietla w Oleśnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie. Obszarem działania Powiatowego Zespołu Szpitali jest teren Powiatu Oleśnickiego.
Powiatowy Zespół Szpitali
ul. Armii Krajowej 1; 56-400 Oleśnica

Centrala: tel. 71 77 67 300
rejestracja ogólna: 71 77 67 314, fax: 71 77 67 307
, 71 77 67 381
e-mail: szpital@civ.pl


Oddziały w Oleśnicy:

ul. Armii Krajowej 1

56-400 Oleśnica

tel. central: 71 77 67 300

oraz 71 77 67 412

Oddziały w Sycowie:

ul. Oleśnicka 25

56-500 Syców

tel. central: 62 785 20 31


Oleśnica 13.02.2014r

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1  zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy lekarza - specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym PZS - szpitalu w Oleśnicy.

Informacje pod nr telefonu:
- 717767427 - Sekretariat
- 717767317 - Dział Kadr.

21.11.2013r

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1 zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy:

Lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych lub z Io  specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym PZS - w szpitalu w Oleśnicy,


15 września 2010


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 pn:
,,Dolnośląskie E-Zdrowie”

Całkowita wartość projektu: 29 785 896,24 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 25 282 753,81 PLN                     


 


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy”

Całkowita wartość projektu                                                    2 399 005,87 PLN

Wkład Unii Europejskiej                                                         2 039 154,98 PLN

Beneficjent Powiat Oleśnicki

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy realizuje projekt służący poprawie jakości opieki zdrowotnej poprzez kompleksowe zinformatyzowanie procesów medycznych oraz administracyjnych zachodzących w służbie zdrowia. Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej RPO Województwa Dolnośląskiego.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013


Zakupiono nową karetkę dla Pogotowia Ratunkowego... Więcej informacji i zdjęcia


 

W listopadzie 2008 oddano do użycia po remoncie blok porodowy. Obecnie jest to nowoczesny, spełniający wszystkie wymogi blok przystosowany do przyjmowania porodów. Galeria zdjęć


UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW I SIEDZIBY  DYREKCJI POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI W OLEŚNICY

informacja w zakładce inf. adresowe


 

 

Organem założycielskim Powiatowego Zespołu Szpitali jest Powiat Oleśnicki jako jednostka samorządu terytorialnego.

Szpital podpisał umowy na świadczenie usług medycznych z Dolnośląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.