„W związku z informacjami umieszczonymi w mediach Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy informuje, że nie ogłosiła konkursu na stanowisko Kierownika Pogotowia i nie wyłoniła żadnego nowego Kierownika Pogotowia Ratunkowego”