Punkt Pobrań


Informujemy, że punkt wymazowy czynny jest  w dni robocze w godzinach 7.00 do 13.00, w dni  wolne, świąteczne 07.00 do 12.00. W punkcie przyjmowani są pacjenci którzy są zarejestrowani na dany dzień.

Co zabrać na badanie?

Na pobranie wymazu prosimy zabrać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, nr PESEL oraz numer zlecenia na badanie.

Prosimy o przestrzeganie zasad higieny i społecznego dystansu, w miarę możliwości unikanie środków transportu zbiorowego.

Jak przygotować się do badania diagnostycznego?

Minimum 2 godziny przed badaniem:

  • nie spożywamy posiłków
  • nie pijemy
  • nie żujemy gumy
  • nie płuczemy jamy ustnej i nosa
  • nie myjemy zębów
  • nie przyjmujemy leków
  • nie palimy papierosów.