Oddział Neonatologiczny


Kierownik oddziału
Lek. Dorota Dobrowolska

Pielęgniarka oddziałowa
Ewa Krawczyk

Kontakt:
Pokój lekarski: 71 77 67 393
Dyżurka pielęgniarek: 71 77 67 365

__________________________________________________________________

 • Oddział posiada 39 łóżeczek noworodkowych i 11 inkubatorów.
 • Personel składa się z pielęgniarek i położnych.
 • Wszystkie sale są w systemie rooming-in, co oznaczy że mama całą dobę przebywa ze swoim nowonarodzonym dzieckiem.
 • Oddział spełnia wymogi II stopnia opieki nad noworodkami w ramach trójstopniowej opieki perinatalnej.
 • Zapewniamy fachową opiekę specjalistów neonatologów od urodzenia do wypisu noworodka z oddziału.
 • Noworodki wymagające obserwacji lub leczenia przebywają w wydzielonych salach.

Wszystkie noworodki mają zapewnioną możliwość wykonywania wielu badań diagnostycznych, tj.:

 • laboratoryjnych,
 • serologicznych,
 • bakteriologicznych,
 • EKG,
 • RTG,
 • USG przezciemieniowe i jamy brzusznej,

a także konsultacji specjalistów jak:

 • laryngolog,
 • kardiolog,
 • neurolog dziecięcy,
 • ortopeda, fizykoterapeuta.

Każdy noworodek poddawany jest badaniom przesiewowym:

 • fenyloketonuria,
 • SMA,
 • hipotyreoza,
 • badaniu słuchu.