Oddział Chorób Wewnętrznych


Kierownik oddziału
lek. med. Marcin Fuchs

Zastępca kierownika oddziału
lek. med. Tomasz Poetschke

Pielęgniarka oddziałowa
mgr. Lidia Jędrasiak
specjalista pielęgniarstwa internistycznego

 

Telefony:
Gabinet lekarski: 71 77 67 335
Dyżurka pielęgniarek: 71 77 67 330
Sekretarka medyczna: 71 77 67 380
Pielęgniarka oddziałowa: 71 77 67 311

 

!! NIE UDZIELAMY INFORMACJI O PACJENTACH TELEFONICZNIE !!

 

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 45 łóżkami w 2-6 osobowych salach chorych oraz Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt służący do reanimacji oraz monitorowania funkcji życiowych, w tym kardiomonitory, defibrylator. Przebywają tam pacjenci w stanach zagrożenia życia oraz wymagający szczególnego stałego nadzoru lekarsko – pielęgniarskiego.

Wszyscy pracujący w Oddziale lekarze są specjalistami w dziedzinie chorób wewnętrznych, stale podnoszącymi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach medycznych. Pielęgniarki pracujące na Oddziale Chorób Wewnętrznych dbają o staranną opiekę nad chorymi, personel średni stale kształci się, miedzy innymi na studiach licencjackich, magisterskich oraz robiąc specjalizacje zawodowe. W oddziale pracują również opiekunki medyczne, które codziennie pomagają w opiece nad pacjentami: karmią , myją oraz aktywnie uczestniczą w procesie pielęgnowania chorych.

Podczas hospitalizacji w razie konieczności jest możliwość wykonania konsultacji neurologicznej, chirurgicznej, onkologicznej, ginekologicznej oraz psychiatrycznej.

Zakres wykonywanych badań diagnostycznych obejmuje badania laboratoryjne, radiologiczne ( w tym RTG, tomografia, rezonans), endoskopowe i ultrasonograficzne. W ramach oddziału funkcjonuje gabinet USG oraz Pracownia Kardiologiczna, wykonywane są badania typu Holter (całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego i EKG), echokardiografia i USG naczyń ,współpracujemy z Pracownią Endoskopową, gdzie wykonywana jest diagnostyka przewodu pokarmowego. Wykonywany jest szeroki panel badań z zakresu chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, diagnostyka neurologiczna, hematologiczna, diagnostyka zaburzeń hormonalnych, oraz badania mikrobiologiczne. Oddział współpracuje ze specjalistycznymi ośrodkami kardiologicznymi, w których prowadzona jest diagnostyka inwazyjna (wszczepianie stymulatorów serca).

Zakres diagnozowanych i leczonych schorzeń:

  • choroby układu sercowo – naczyniowego: choroba niedokrwienna serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, diagnostyka bólu w klatce piersiowej i inne
  • choroby układu pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelit, odbytu, wątroby, trzustki
  • choroby układu oddechowego: astma, POCHP, zapalenia dróg oddechowych, diagnostyka duszności
  • schorzenia endokrynologiczne w tym choroby tarczycy, diagnostyka cukrzycy ze szczególnym naciskiem na skuteczną insulinoterapię, edukacja diabetologiczna w zakresie sposobów leczenia, zapobiegania powikłaniom, stosowania diety
  • choroby nerek i układu moczowego
  • diagnostyka chorób nowotworowych – badania endoskopowe, obrazowe, konsultacje chirurgiczno-onkologiczne