Oddział Chirurgii Ogólnej


Kierownik oddziału
Lek. Andrzej Martynów

Pielęgniarka oddziałowa
mgr. Alicja Maligranda
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Telefony:
Kierownik oddziału: 71 77 67 364
Dyżurka lekarska: 71 77 67 353
Sekretariat Oddziału: 71 77 67 313
Rejestracja do Poradni: 71 77 67 300

 

!! NIE UDZIELAMY INFORMACJI O PACJENTACH TELEFONICZNIE !!

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU CHIRURGICZNEGO

– LECZENIE OPERACYJNE w ZL CHIRURDZY , PZS OLEŚNICA.

Wpływ na kwalifikację do zabiegu w czasie pandemii ma stan kliniczny pacjenta oraz możliwości logistyczne i organizacyjne szpitala. W zależności od lokalnego natężenia pandemii, warunki będą ulegać dynamicznej zmianie.

Hiszpańskie Stowarzyszenie Chirurgów (AEC/SAS) przygotowało wytyczne, zaakceptowane przez organizacje SAGES (ang. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons) i EAES (ang. European Association for Endoscopic Surgery), które regulują lokalną działalność chirurgiczną w zależności od natężenia i aktywności pandemii .

Zabiegi operacyjne można podzielić na wysokiego i niskiego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2. Do grupy podwyższonego ryzyka włączone są operacje wykonywane w rejonach pandemicznych. Można tu również zaliczyć procedury wykonywane na układzie oddechowym – zwiększona ilość tworzonego aerozolu (przenoszenie drogą kropelkową) . Obecność RNA wirusa została również potwierdzona w układzie pokarmowym. Z tego powodu procedury endoskopowe również zostały zakwalifikowane do grupy podwyższonego ryzyka, podobnie jak operacje klasyczne i laparoskopowe jelita cienkiego i grubego .

Zabieg planowy, przyspieszony: wskazane jest odroczenie wszystkich planowych zabiegów, których przełożenie nie będzie wiązać się z uszczerbkiem na zdrowiu pacjentów. Decyzję o odroczeniu operacji podejmuje chirurg odpowiadający za leczenie chorego. Zmniejszy to znacząco ruch chorych w szpitalach oraz wpłynie na ograniczenie rozsiewu choroby pacjentami i personelem medycznym. Dodatkowo, w chwili największego zapotrzebowania, zmniejszy ilość zajmowanych łóżek szpitalnych i zużycie środków ochrony indywidualnej, i zabezpieczy większe zasoby ludzkie gotowe do pracy .

Zabiegi w trybie pilnym i nagłym: są wykonywane po kwalifikacji wielospecjalistycznego zespołu.

Zabiegi ze wskazań onkologicznych : powinny być zatwierdzone przez konsylia onkologiczne. W przypadku braku możliwości zastosowania leczenia alternatywnego (radioterapia, chemioterapia) i zagrażającemu postępowi choroby nowotworowej, wydaje się być uzasadnione zakwalifikowanie pacjenta do operacji.

KIEROWNIK ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO

Zakres usług chirurgicznych:

Chirurgia przepuklin
– pachwinowych (skośnych ,prostych ,udowych) ,brzusznych w tym pooperacyjnych (olbrzymich) z zastosowaniem innowacyjnych technik laparoskopowych oraz otwartych ( TEP,IPOM,SUBLAY, ONLAY,INLAY,SUBLAY „SBT”)

Chirurgia naczyniowa
Wybrane zagadnienia z zakresu chirurgii naczyniowej : żylaki kończyn dolnych oraz inne choroby układu żylnego. Wybrane schorzenia w trybie ostro dyżurowym.
Operacje w zakresie układu żylnego kończyn dolnych –  żylaki kończyn dolnych,  niewydolność perforatorów ( żył łączących układ żył powierzchownych z głębokimi), kompleksowe leczenie przewlekłej niewydolność żylnej.
Kompleksowe leczenie powikłań przewlekłej niewydolności żylnej , przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych ( farmakoterapia, kompresjoterapia, opatrunki specjalistyczne).

Chirurgia onkologiczna i ogólna
-Operacje w zakresie układu pokarmowego – nowotwory łagodne oraz złośliwe żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, trzustki , pęcherzyka żółciowego ( kamica, polipy, wodniak ,ropniak  )   – laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego oraz inne np. laparoskopowe wycięcie torbieli prostych wątroby, wyrostka robaczkowego ,laparoskopia zwiadowcza , diagnostyczna – w trybie ostro dyżurowym , pobieranie wycinków z narządów jamy otrzewnej np. wątroby , pobranie diagnostyczne węzłów chłonnych (np. w chorobach hematologicznych), usuwanie pakietów węzłów chłonnych – limfadenectomie.
-Etapowe leczenie metodą „ otwartego brzucha „ m.in. chorób zapalnych trzustki (nekrosectomie ) – w przebiegu ostrego zapalenia o ciężkim przebiegu z martwicą z wytwarzaniem retroperitoneostomii wspomagane terapią podciśnieniową.
-Kompleksowe leczenie schorzeń z zakresu jamy brzusznej ,ran, przetok z użyciem terapii podciśnieniowej.
-Operacyjne leczenie łagodnych oraz złośliwych nowotworów gruczołu piersiowego w tym leczenie oszczędzające.
-Operacyjne leczenie nowotworów łagodnych oraz złośliwych skóry oraz diagnostyka.
-Pobieranie wycinków skórno – mięśniowych – np. choroby reumatoidalne ( np. tkanki łącznej itp.)
-Usuwanie cysty pilonidalnej

Chirurgia proktologiczna
Operacje guzków  krwawniczych, żylaków   odbytu  , szczeliny odbytu, ropnii okolicy odbytniczej.