Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Kierownik Oddziału
lek. Elżbieta Królicka-Garbino
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Zastępca Kierownika Oddziału
lek. Ewa Gawkowska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Marzena Rodak
pielęgniarka specjalista anestezjologii i intensywnej opieki

Telefony:
Dyżurka lekarska: 71 77 67 378
Dyżurka pielęgniarska: 71 77 67 329
Sekretariat oddziału: 71 77 67 313

 

Zakres działalności obejmuje

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii rozpoczął działalność 1 lipca 2015 roku. Obecnie posiada 6 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych w nowoczesną aparaturę, która umożliwia stałe monitorowanie czynności życiowych oraz leczenie chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Respiratory przystosowane są do wszystkich trybów wentylacji oraz aparaty do terapii nerkozastępczej typu PRISMA FLEX i OMNI zapewniają wspomaganie niewydolnych narządów. Do dyspozycji jest przyłóżkowy aparat USG, endoskop, mobilny aparat RTG, sprzęt infuzyjny do podaży leków i żywienia, urządzenia do ogrzewania i schłodzenia chorych. Zespół anestezjologiczny wykonuje interwencje i konsultacje chorych w stanach zagrożenia życia w oddziałach PZS, a także prowadzi i nadzoruje postępowanie resuscytacyjne. Ponadto personel medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii współuczestniczy w zabiegach diagnostycznych i operacyjnych, wykonuje znieczulenia ogólne i przewodowe do zabiegów w trybie planowym i ostrodyżurowym w zakresie chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.