Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna


Od 1 października świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu oleśnickiego sprawować będzie Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy.

Świadczenia udzielane będą w pomieszczeniach znajdujących się w budynku:

  • Szpital w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1, tel. 71 77 67 337
  • Szpital w Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25, tel. 71 77 67 400

Warunki przyjęcia

Przypominamy, iż z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

  • Zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
  • Zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • Nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia lub grożącym istotnym uszczerbkiem na zdrowiu

Udzielenie świadczeń

Od dnia 01.05.2018r. miejsce udzielania świadczeń zlokalizowane w szpitalu w Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25, funkcjonować będzie od godz. 18:00 w każdy piątek do godz. 7:00 w poniedziałek oraz od godz.20:00 dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy do godz. 8:00 dnia po okresie świątecznym. Jednocześnie informujemy, że realizacja świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w szpitalu w Oleśnicy nie uległa zmianie. Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.