Izba Przyjęć


Zobacz całą galerię


Pielęgniarka oddziałowa
mgr Barbara Rogala

specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego

Kontakt:
Chirurgiczna Izba Przyjęć: 71 77 67 301
Internistyczna Izba Przyjęć: 71 77 67 302
Ginekologiczno-Położnicza Izba Przyjęć: 71 77 67 342
Pediatryczna Izba Przyjęć: 71 77 67 349
Pielęgniarka oddziałowa: 71 77 67 327

Izba Przyjęć Szpitala pełni dyżur całodobowy i udziela świadczeń:

  • osobom zgłaszającym ze skierowaniem do szpitala
  • w przypadkach nagłych zachorowań, zatruć, stanów ostrych, wypadków oraz pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia

Do zadań Izby Przyjęć należy:

  • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
  • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,
    objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej

Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza pełni dyżur całodobowy, przyjęcia odbywają się bezpośrednio w oddziale. Udziela konsultacji z zakresu ginekologii i położnictwa.

Izba Przyjęć Pediatryczna pełni dyżur przez całą dobę, przyjęcia odbywają się bezpośrednio w oddziale.