INFORMACJA W SPARWIE ODBIORU WYNIKÓW BADANIA W KIERUNKU SARS-COV-2


Nie ma możliwości osobistego odbioru wyniku badania w punkcie pobrań.

Informację o wyniku badania można uzyskać:

– na Internetowym Koncie Pacjenta,

– na stronie internetowej laboratorium, w którym wykonywane jest badanie,

– w placówce POZ wystawiającej skierowanie na badanie.

Wszystkie niezbędne informacje na temat badania można uzyskać pod adresem internetowym: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran