Podziękowania


PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy składa serdeczne podziękowania

pracownikom Powiatowego Zespołu Szpitali,

Państwowej Straży Pożarnej,
Miejskiej Gospodarce Komunalnej sp.z o.o.,

firmie T-I-T sp.z o.o.
oraz Wydziałowi Zdrowia, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
za pomoc oraz zaangażowanie

w zabezpieczenie Szpitala w dostawę energii elektrycznej

w dniu 21.10.2021r.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za wkład włożony w zapewnienie

bezpieczeństwa zarówno pacjentom jak i personelowi szpitala.