WNIOSEK O WYDANIE KOPII/ODPISU WYCIĄGU DOKUMNETACJI MEDYCZNEJ.


Szanowni Pacjenci, w załączniku przesyłamy nowy formularz wniosku o wydanie kopii/odpisu wyciągu dokumentacji medycznej.

Załączony formularz obowiązuje od dnia 21.12.2020 roku.

Życząc zdrowia pozdrawiamy serdecznie.