Przycisk do zgłoszeń anonimowych

Powiatowy Zespół Szpitali ustanowił wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń w ramach wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii z dnia 23 października 2019 r. (Dz.Urz.UE.L nr 305, str. 17) poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Zgłoszenia możliwe na stronie https://www.pzsolesnica.pl/wp/2874-2/

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy laureatem tegorocznego zestawienia Liderzy Zarządzania!


Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zajął II miejsce w tegorocznym zestawieniu
,,Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”, w kategorii Szpitale z kontraktem z NFZ od 49 do 99 milionów złotych.

Ogromne gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu!

Czytaj dalej Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy laureatem tegorocznego zestawienia Liderzy Zarządzania!

INFORMACJA W SPARWIE ODBIORU WYNIKÓW BADANIA W KIERUNKU SARS-COV-2

Nie ma możliwości osobistego odbioru wyniku badania w punkcie pobrań.

Informację o wyniku badania można uzyskać:

– na Internetowym Koncie Pacjenta,

– na stronie internetowej laboratorium, w którym wykonywane jest badanie,

– w placówce POZ wystawiającej skierowanie na badanie.

Wszystkie niezbędne informacje na temat badania można uzyskać pod adresem internetowym: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Zmiana godzin funkcjonowania punktu pobrań wymazów na COVID-19

Informujemy, że od dnia 18.11.2021r. punkt pobrań materiału biologicznego w kierunku SARS-COV-2 znajdującego się na terenie naszego Szpitala będzie czynny w godzinach od 07.00 do 12.00 przez 7 dni w tygodniu.

Podziękowania

PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy składa serdeczne podziękowania

pracownikom Powiatowego Zespołu Szpitali,

Państwowej Straży Pożarnej,
Miejskiej Gospodarce Komunalnej sp.z o.o.,

firmie T-I-T sp.z o.o.
oraz Wydziałowi Zdrowia, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
za pomoc oraz zaangażowanie

w zabezpieczenie Szpitala w dostawę energii elektrycznej

w dniu 21.10.2021r.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za wkład włożony w zapewnienie

bezpieczeństwa zarówno pacjentom jak i personelowi szpitala.