Informacje dla Pacjentów


___________________________________________________

UWAGA NA SMS-y przypominające o terminie wymazu na COVID-19.

Szanowni Pacjenci,

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, nie wysyła smsów informujących o terminie wymazu. Nigdy nie wysyłaliśmy, ani nie wysyłamy wiadomości tekstowych o takiej treści.

Na wymaz rejestrujemy się telefonicznie w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu 71-776-74-13. Po zarejestrowaniu przyjeżdżamy na wyznaczony dzień i godzinę.

___________________________________________________

WYPISY ZE SZPITALA

Wychodząc naprzeciw naszym pacjentom, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie pandemii SARS-CoV-2 , poniżej przedstawimy informację jak odebrać wypis ze szpitala w Oleśnicy.

  1. Aby uzyskać informację czy gotowy wypis czeka na Państwa należy zadzwonić pod jeden z dwóch numerów telefonu.
  2. Informacje na temat wypisu z oddziału położniczo ginekologicznego uzyskacie Państwo dzwoniąc na numer telefonu 71 77 67 375.
  3. Informacje na temat gotowego wypisu z pozostałych oddziałów uzyskacie Państwo dzwoniąc na numer telefonu 71 77 67 372 .
  4. Odbiór wypisów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:30.
  5. Do odbioru wypisu, potrzebny jest dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem pacjenta lub osoby upoważnionej.

Prosimy o przestrzeganie zasad higieny i społecznego dystansu, w miarę możliwości unikanie środków transportu zbiorowego.

Jak zostanie wydany wypis?:

  1. Przyjedź do szpitala z dokumentem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem.
  2. Pokaż pracownikowi dokument ze zdjęciem,
  3. Pracownik wyda wypis z prośbą o potwierdzenie otrzymania.

________________________________________________________

INFORMACJA DLA PACJENTA PODDANEGO BADANIU W POWIATOWYM ZESPOLE SZPITALI W OLEŚNICY

W związku ze stwierdzeniem objawów mogących wiązać się z zakażeniem koronawirusem wywołującym Covid- 19, prosimy stosowanie samoobserwacji w warunkach domowych przez okres 2 tygodni oraz o pozostanie w domu przez ten okres wraz z domownikami.

W przypadku wystąpienia objawów pogorszenia ogólnego stanu zdrowia,

w tym duszności, prosimy o informację na numer telefonów alarmowych:

            505 092 898   lub   512 703 376   lub   512 703 116.

______________________________________________________________

Zalecenia dotyczące postępowania w warunkach domowych dla pacjentów poddanych kwarantannie po narażeniu na zakażenie KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 lub izolacji domowej z powodu podejrzenia lub potwierdzonego zakażenia KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 niewymagającego hospitalizacji.

__________________________________________________________________

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie KORONAWIRUSCompatibility-Mode-1024x723.jpg