Fundacja


Fundacja na rzecz ochrony i promocji zdrowia w powiecie oleśnickim

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr: 10 9584 0008 2001 0012 4878 0001

NIP: 9111877490,

Regon: 020036330

56-400 Oleśnica ul. Armii Krajowej 1,

Tel.: 71 77 67 324

Zarząd Fundacji:

…………………………- Prezes Zarządu

Tomasz Przybylski- członek Zarządu

Edyta Ewa Nowacka- członek Zarządu, sekretarz, skarbnik

Fundacja prowadzi wypożyczalnie drobnego sprzętu ortopedycznego. Wypożyczający podpisuje umowę wypożyczenia na podstawie dowodu osobistego i wnosi opłatę za wypożyczenie, zgodnie z Uchwałą Zarządu. Sprzęt wypożycza się na 1 miesiąc z możliwością przedłużenia. Warunkiem przedłużenia jest wniesienie kolejnej opłaty na konto Fundacji bądź w wypożyczalni. Oplata jest miesięczna i wynosi:

 • Łóżko elektryczne- 60 zł
 • Łóżko chirurgiczne- 40 zł
 • Balkonik na kółkach- 30 zł
 • Balkonik przestawny- 30 zł
 • Krzesło toaleta- 30 zł
 • Wózek inwalidzki- 40 zł
 • Kule łokciowe para- 30 zł
 • Kula łokciowa 1 sztuka- 15 zł
 • Kule pachowe para- 40 zł
 • Kula pachowa 1 sztuka- 20 zł

Wypożyczalnia czynna jest w poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 10.00 do 13.00 Formalności z wypożyczeniem sprzętu załatwia się w szpitalu w pokoju nr 12 na IV piętrze.

 

1. Celem Fundacji jest wspieranie bieżącej działalności oraz pomoc w rozwoju:

 • Ochrony i promocji zdrowia
 • Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
 • Poprawianie zaopatrzenia Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy w aparaturę medyczną, diagnostyczną, terapeutyczną oraz środki lecznicze
 • Poprawa warunków bytowych pacjentów PZS

 

2. Działalność statutowa jest działalnością prowadzoną na rzecz ogółu mieszkańców Powiatu Oleśnickiego i działalność pożytku jest wyłączną formą działalności statutowej. Cele Fundacji, o których mowa, realizowane są poprzez:

 • Pobudzenie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych w kraju i zagranicą,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Przekazywanie swoich przychodów pieniężnych i rzeczowych Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy, w tym wchodzącym w skład szpitalom w Oleśnicy i w Sycowie oraz osobom fizycznym wymagającym pomocy z uwagi na stan zdrowia, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, zgodnie z planami Fundacji.
 • Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie datków finansowych lub rzeczowych na rzecz naszej Fundacji.

Kłopoty finansowe służby zdrowia są powszechnie znane, lecz nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że szpitale nie mając pieniędzy na działalność bieżącą od wielu lat, są zmuszone do ograniczania nakładów na zakup nowocześniejszej aparatury medycznej.

Nasza Fundacja chce przeznaczyć przekazane dzięki Państwa hojności środki finansowe na wymianę aparatury medycznej oraz zakup nowego sprzętu mającego na celu poprawę standardu świadczonych usług.

Mamy nadzieję, że dzięki Państwa pomocy uda nam się zgromadzić taką ilość środków, aby wykazać je jako wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy pomocowych na zakup niezbędnego sprzętu, niestety bardzo drogiego.

Otwarci jesteśmy również na wszelkiego rodzaju darowizny rzeczowe dla Powiatowego Zespołu Szpitali ze swoimi szpitalami w Oleśnicy i Sycowie.

Zarząd Fundacji