FUNDACJA


Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować , iż przy Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy została powołana Fundacja Pożytku Publicznego „Fundacja PZS Oleśnica”, która ma na celu wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności mieszkańców regionu.

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia dorosłych i dzieci, finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu, aparatury medycznej, wydatków na modernizację infrastruktury, pomieszczeń i urządzeń szpitala.

Dzięki przekazanym środkom Powiatowy Zespół Szpitali będzie mógł zakupić
m.in. wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny przez co oferuje
swoim Pacjentom bezpieczne i komfortowe warunki leczenia.

Prosimy o przekazywanie dobrowolnych wpłat na konto Fundacji!

Każda złotówka jest dla Nas cenna !

Fundacja PZS Oleśnica

Adres: ul. Armii Krajowej 1 , 56-400 Oleśnica

KRS: 0000186473

REGON: 932966540

Numer konta: 23 1130 1033 0018 8210 7520 0001