Zmiany w Pogotowiu Ratunkowym w Oleśnicy.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym podjęto decyzje dotyczące kolejnych zmian w funkcjonowaniu Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy, w wyniku których funkcję zarządczą w pogotowiu obejmują koordynatorzy w osobach: dr Paweł Gawłowski (ds. medycznych) Damian Szczepaniak (ds. medycznych), Tomasz Krawczak (ds. funkcjonowania pogotowia). Bezpośrednim zwierzchnikiem wspomnianych koordynatorów będzie Z-ca Dyrektora PSZ ds. medycznych lek med. Gizela Jagielska.
Życzymy powodzenia, w tym trudnym dla wszystkich czasie, aby koordynatorzy przy współpracy z najlepszą ekipą, jaką są pracownicy oleśnickiego pogotowia, podołali wezwaniom czasu związanymi z ratowaniem ludzkiego życia i zdrowia, często z osobistym narażaniem na niebezpieczeństwo.

Rzecznik prasowy PZS w Oleśnicy Marta Kubiak

Rzecznik Prasowy w Powiatowym Zespole Szpitali

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy  informuje, że z dniem 28.10.2020r . powołano Rzecznika Prasowego PZS w Oleśnicy, powierzając to stanowisko Pani Marcie Kubiak. Do zadań Rzecznika należeć będzie m.in. bezpośredni kontakt ze środkami masowego przekazu, informowanie o bieżącej działalności szpitala oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania dziennikarzy.
W związku z tym, w sprawach związanych ze szpitalem i jego bieżącą działalnością, prosimy  o bezpośredni kontakt z rzecznikiem na adres  e-mail: rzecznik@pzsolesnica.pl, lub tel. 780 090 020.