Program bezpłatnej rehabilitacji dla pacjentów po COVID-19 finansowany przez NFZ.


Informujemy, że Powiatowy Zespół Szpitali  uruchamia program bezpłatnej rehabilitacji dla pacjentów po COVID-19 finansowany przez NFZ.

Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19 w trybie ambulatoryjnym – Zakład Fizjoterapii Szpital w Sycowie ul. Oleśnicka 25.

Powiatowy Zespół Szpitali  przystąpił do utworzonego przez Ministerstwo Zdrowia programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 w trybie ambulatoryjnym.

Z rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym można skorzystać na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Do programu rehabilitacji COVID-19 w gabinecie fizjoterapeutycznym kwalifikują się ozdrowieńcy, nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia choroby. Chodzi np. o pacjentów z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie.

Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej skali mMRC (modified Medical Research Council). Już wynik równy lub wyższy 1, w 5 stopniowej skali (0-4), powoduje, że pacjent może zostać skierowany na rehabilitację. Przyjmuje się, że u pacjenta ze wskazaniem 1, duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub pojawia się przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 62 606 69 55.