WSTRZYMANIE PRZYJĘĆ W ODDZIALE PEDIATRYCZNYM


W związku z Decyzją Wojewody z dnia 26 lutego 2021r. znak: ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6) nakazującą realizację świadczeń opieki zdrowotnej w Powiatowym Zespole Szpitali poprzez zabezpieczenie 77 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 informuję, że w celu wykonania niniejszej Decyzji od dnia 26.02.2021r. do odwołania wstrzymane zostają przyjęcia pacjentów do hospitalizacji w Oddziale Pediatrycznym.