Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy


Zobacz całą galerię


Pielęgniarka koordynująca
mgr Ewelina Borys

 

Lekarz oddziału:

 • lek. Tadeusz Maciejczyk – specjalista chorób wewnętrznych

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy liczy 37 miejsc. Czas pobytu w zakładzie wynosi do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Zakład prowadzi okresową pielęgnację, opiekę lub rehabilitację z uwzględnieniem potrzeb leczniczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i psychologicznych.

Zadaniem zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia okresowej intensywnej opieki pielęgniarskiej.

W zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym stosowane są procedury z dobrymi efektami:

 • profilaktyki i leczenia odleżyn,
 • podstawowej pielęgnacji,
 • podnoszenia i przemieszczania pacjentów,
 • pielęgnowania chorych z problemem nie trzymania moczu i stolca,
 • usprawniania ruchowego pacjenta,
 • edukacji zdrowotnej.

Pomieszczenia i wyposażenie:

 • 2 pokoje jednoosobowe
 • 9 pokoi dwuosobowych
 • 3 pokoje trzyosobowe
 • sanitariaty i łazienki znajdują się w promieniu kilka metrów i są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • jeden pokój jednoosobowy z pełnym zapleczem sanitarnym
 • jadalnia, która jest wykorzystywana do zajęć z terapii zajęciowej i do innych uroczystości Zakładu
 • sala rehabilitacyjna wyposażona w urządzenia do kinezyterapii: UGUL, materace, ratory, balkoniki, pionizator, itp.
 • pokój dzienny wyposażony w ładny zestaw meblowy, telewizor, dużo kwiatów, w związku z czym część pacjentów chętnie jada tam również posiłki
 • otwarte stanowisko pielęgniarskie z zapleczem zabiegowym

Doświadczony i wykwalifikowany personel zakładu stwarza serdeczną i ciepłą atmosferę, w której problemy chorego są absolutnym priorytetem – możemy pochwalić się brakiem odleżyn u osób leżących.

 • 12 pielęgniarek, które posiadają kwalifikacje w zakresie opieki nad przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi
 • lekarz internista
 • fizjoterapeuta
 • 7 salowych
 • pracownik socjalny
 • logopeda

Warunki przyjęcia do zakładu:

 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub ordynatora oddziału
 • wynik oceny stanu zdrowia pacjenta według kryteriów ustalonych przez NFZ
 • wniosek

Odpłatność za pobyt pacjent pokrywa w kwocie do 70% dochodu.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia (do pobrania):

Telefon kontaktowy 62 785 22 61