ŻYCZENIA

INFORMACJA DLA PACJENTA PODDANEGO BADANIU W POWIATOWYM ZESPOLE SZPITALI W OLEŚNICY

W związku ze stwierdzeniem objawów mogących wiązać się z zakażeniem koronawirusem wywołującym Covid- 19, prosimy stosowanie samoobserwacji w warunkach domowych przez okres 2 tygodni oraz o pozostanie w domu przez ten okres wraz z domownikami.

W przypadku wystąpienia objawów pogorszenia ogólnego stanu zdrowia,

w tym duszności, prosimy o informację na numer telefonów alarmowych:

            505 092 898   lub   512 703 376   lub   512 703 116.