Rzecznik Prasowy w Powiatowym Zespole Szpitali

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy  informuje, że z dniem 28.10.2020r . powołano Rzecznika Prasowego PZS w Oleśnicy, powierzając to stanowisko Pani Marcie Kubiak. Do zadań Rzecznika należeć będzie m.in. bezpośredni kontakt ze środkami masowego przekazu, informowanie o bieżącej działalności szpitala oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania dziennikarzy.
W związku z tym, w sprawach związanych ze szpitalem i jego bieżącą działalnością, prosimy  o bezpośredni kontakt z rzecznikiem na adres  e-mail: rzecznik@pzsolesnica.pl, lub tel. 780 090 020.

WYPISY ZE SZPITALA

Wychodząc naprzeciw naszym pacjentom, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie pandemii SARS-CoV-2 , poniżej przedstawimy informację jak odebrać wypis ze szpitala w Oleśnicy.

 1. Aby uzyskać informację czy gotowy wypis czeka na Państwa należy zadzwonić pod jeden z dwóch numerów telefonu.
 2. Informacje na temat wypisu z oddziału położniczo ginekologicznego uzyskacie Państwo dzwoniąc na numer telefonu 71 77 67 375.
 3. Informacje na temat gotowego wypisu z pozostałych oddziałów uzyskacie Państwo dzwoniąc na numer telefonu 71 77 67 372 .
 4. Odbiór wypisów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:30.
 5. Do odbioru wypisu, potrzebny jest dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem pacjenta lub osoby upoważnionej.

Prosimy o przestrzeganie zasad higieny i społecznego dystansu, w miarę możliwości unikanie środków transportu zbiorowego.

Jak zostanie wydany wypis?:

 1. Przyjedź do szpitala z dokumentem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem.
 2. Pokaż pracownikowi dokument ze zdjęciem,
 3. Pracownik wyda wypis z prośbą o potwierdzenie otrzymania.

PUNKT POBRAŃ COVID-19

TELEFONICZNA REJESTRACJA PACJENTÓW NA POBRANIE WYMAZU, CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00-15:00.

ABY ZAREJESTROWAC SIĘ NA POBRANIE WYMAZU NALEŻY ZADZWONIĆ POD NUMER TELEFONU 71-776-74-13

Co zabrać na badanie?

Na pobranie wymazu prosimy zabrać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, nr PESEL oraz numer zlecenia na badanie.

Prosimy o przestrzeganie zasad higieny i społecznego dystansu, w miarę możliwości unikanie środków transportu zbiorowego.

Jak przygotować się do badania diagnostycznego?

Minimum 2 godziny przed badaniem:

 • nie spożywamy posiłków
 • nie pijemy
 • nie żujemy gumy
 • nie płuczemy jamy ustnej i nosa
 • nie myjemy zębów
 • nie przyjmujemy leków
 • nie palimy papierosów.

PUNKT POBRAŃ CZYNNY JEST CODZINNIE W GODZINACH 7:00-12:00

Należy kierować się zgodnie z instrukcją na mapie:

„W związku z informacjami umieszczonymi w mediach Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy informuje, że nie ogłosiła konkursu na stanowisko Kierownika Pogotowia i nie wyłoniła żadnego nowego Kierownika Pogotowia Ratunkowego”