KORONAWIRUS

Darmowy internet w całym szpitalu

Informujemy, że w Szpitalu PZS w Oleśnicy został uruchomiony bezprzewodowy, nieodpłatny dostępu do internetu. Zapewniają to 22 Access Pointy rozmieszczone na wszystkich piętrach szpitala. Czytaj więcej…

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna na terenie powiatu oleśnickiego

Od 1 października świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu oleśnickiego sprawować będzie Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy.

Świadczenia udzielane będą w pomieszczeniach znajdujących się w budynku:

    • Szpital w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1, tel. 71 776 73 37
    • Szpital w Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25, tel. 71 776 74 00

Przypominamy, iż z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

  1. zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,
  2. zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  3. nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia lub grożącym istotnym uszczerbkiem na zdrowiu

Od dnia 01.05.2018r. miejsce udzielania świadczeń zlokalizowane w szpitalu w Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25, funkcjonować będzie od godz. 20:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek oraz od godz.20:00 dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy do godz. 8:00 dnia po okresie świątecznym.
Jednocześnie informuję, że realizacja świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w szpitalu w Oleśnicy nie uległa zmianie. Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.