Oddział Chorób Wewnętrznych


Zobacz całą galerię


Kierownik oddziału
lek. med. Marcin Fuchs

 

Zastępca kierownika oddziału
lek. med. Tomasz Poetschke

 • Pielęgniarka oddziałowa:mgr Lidia Jędrasiak

Telefony:

 • Gabinet lekarski: 71 77 67 335
 • Dyżurka pielęgniarek: 71 77 67 330
 • Sekretarka medyczna: 71 77 67 303

!! NIE UDZIELAMY INFORMACJI O PACJENTACH TELEFONICZNIE !!

 

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 58 łóżkami w 2-6 osobowych salach chorych oraz Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt służący do reanimacji oraz monitorowania funkcji życiowych, w tym kardiomonitory, defibrylator. Przebywają tam pacjenci w stanach zagrożenia życia oraz wymagający szczególnego stałego nadzoru lekarsko – pielęgniarskiego.

Wszyscy pracujący w Oddziale lekarze są specjalistami w dziedzinie chorób wewnętrznych, stale podnoszącymi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach medycznych. W Oddziale pracuje 25 pielęgniarek dbających o staranną opiekę nad chorymi, personel średni również kształci się, miedzy innymi na studiach licencjackich.

Podczas hospitalizacji w razie konieczności jest możliwość wykonania konsultacji neurologicznej, chirurgicznej, onkologicznej, laryngologicznej, ginekologicznej, psychiatrycznej.

Zakres wykonywanych badań diagnostycznych obejmuje badania laboratoryjne, radiologiczne ( w tym rtg, tomografia, rezonans), endoskopowe i ultrasonograficzne. W ramach Oddziału funkcjonuje gabinet USG oraz Pracownia Kardiologiczna, w której wykonywane są badania wysiłkowe oraz badania typu Holter (całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego i EKG), współpracujemy z Pracownią Endoskopową, gdzie wykonywana jest diagnostyka przewodu pokarmowego. Wykonywany jest szeroki panel badań z zakresu chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, diagnostyka neurologiczna, hematologiczna, diagnostyka zaburzeń hormonalnych, oraz badania mikrobiologiczne. Oddział współpracuje ze specjalistycznymi ośrodkami kardiologicznymi, w których prowadzona jest diagnostyka inwazyjna (koronarografia, wszczepianie stymulatorów serca).

Zakres diagnozowanych i leczonych schorzeń:

 • choroby układu sercowo – naczyniowego: choroba niedokrwienna serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, diagnostyka bólu w klatce piersiowej i inne
 • choroby układu pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelit, odbytu, wątroby, trzustki
 • choroby układu oddechowego: astma, POCHP, zapalenia dróg oddechowych, diagnostyka duszności
 • schorzenia endokrynologiczne w tym choroby tarczycy, diagnostyka cukrzycy ze szczególnym naciskiem na skuteczną insulinoterapię, edukacja diabetologiczna w zakresie sposobów leczenia, zapobiegania powikłaniom, stosowania diety
 • choroby nerek i układu moczowego
 • diagnostyka hematologiczna, w tym punkcje szpiku kostnego
 • diagnostyka chorób nowotworowych – badania endoskopowe, obrazowe, konsultacje chirurgiczno-onkologiczne