Oddział Chirurgii Ogólnej


Zobacz całą galerię


Kierownik oddziału
Dr. n.med. Łukasz J. Szpon
Specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Alicja Maligranda
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Lekarze:

  • Dr n.med . Jacek Winowski specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej , konsultant
  • Dr n.med.  Mariusz Krawczyk specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
  • Lek. Grzegorz Szmigielski specjalista chirurgii ogólnej
  • Lek. Kacper Janiszewski specjalista chirurgii ogólnej
  • Lek. Hubert Zawalski specjalista chirurgii ogólnej
  • Lek. Piotr Kaim chirurgia ogólna – rezydent

Telefony:

    • Kierownik oddziału: 71 77 67 353
    • Dyżurka lekarska: 71 77 67 353
    • Sekretariat Oddziału: 71 77 67 313

   Poradnia Chirurgii Ogólnej

   • Rejestracja do Poradni: 71 77 67 301

!! NIE UDZIELAMY INFORMACJI O PACJENTACH TELEFONICZNIE !!

Oddział Chirurgii Ogólnej

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU CHIRURGICZNEGO

– LECZENIE OPERACYJNE w ZL CHIRURDZY , PZS OLEŚNICA.

Wpływ na kwalifikację do zabiegu w czasie pandemii ma stan kliniczny pacjenta oraz możliwości logistyczne i organizacyjne szpitala. W zależności od lokalnego natężenia pandemii, warunki będą ulegać dynamicznej zmianie.

Hiszpańskie Stowarzyszenie Chirurgów (AEC/SAS) przygotowało wytyczne, zaakceptowane przez organizacje SAGES (ang. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons) i EAES (ang. European Association for Endoscopic Surgery), które regulują lokalną działalność chirurgiczną w zależności od natężenia i aktywności pandemii .

Zabiegi operacyjne można podzielić na wysokiego i niskiego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2. Do grupy podwyższonego ryzyka włączone są operacje wykonywane w rejonach pandemicznych. Można tu również zaliczyć procedury wykonywane na układzie oddechowym – zwiększona ilość tworzonego aerozolu (przenoszenie drogą kropelkową) . Obecność RNA wirusa została również potwierdzona w układzie pokarmowym. Z tego powodu procedury endoskopowe również zostały zakwalifikowane do grupy podwyższonego ryzyka, podobnie jak operacje klasyczne i laparoskopowe jelita cienkiego i grubego .

Zabieg planowy, przyspieszony: wskazane jest odroczenie wszystkich planowych zabiegów, których przełożenie nie będzie wiązać się z uszczerbkiem na zdrowiu pacjentów. Decyzję o odroczeniu operacji podejmuje chirurg odpowiadający za leczenie chorego. Zmniejszy to znacząco ruch chorych w szpitalach oraz wpłynie na ograniczenie rozsiewu choroby pacjentami i personelem medycznym. Dodatkowo, w chwili największego zapotrzebowania, zmniejszy ilość zajmowanych łóżek szpitalnych i zużycie środków ochrony indywidualnej, i zabezpieczy większe zasoby ludzkie gotowe do pracy .

Zabiegi w trybie pilnym i nagłym: są wykonywane po kwalifikacji wielospecjalistycznego zespołu.

Zabiegi ze wskazań onkologicznych : powinny być zatwierdzone przez konsylia onkologiczne. W przypadku braku możliwości zastosowania leczenia alternatywnego (radioterapia, chemioterapia) i zagrażającemu postępowi choroby nowotworowej, wydaje się być uzasadnione zakwalifikowanie pacjenta do operacji.

KIEROWNIK ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO

DR.N.MED ŁUKASZ J. SZPON

 

Zakres usług chirurgicznych  świadczonych przez ZL Chirurdzy

Chirurgia przepuklin

– pachwinowych (skośnych ,prostych ,udowych) ,brzusznych w tym pooperacyjnych (olbrzymich) z zastosowaniem innowacyjnych technik laparoskopowych oraz otwartych ( TEP,IPOM,SUBLAY, ONLAY,INLAY,SUBLAY „SBT”)

Chirurgia endokrynologiczna

Operacje w zakresie  gruczołu  tarczowego , przytarczyc,  nadnerczy  –  całkowite , częściowe usuwanie gruczołu tarczowego, przytarczyc , laparoskopowe oraz klasyczne usuwanie guzów nadnerczy .

Chirurgia naczyniowa

Wybrane zagadnienia z zakresu chirurgii naczyniowej : operacje w zakresie obwodowych tętnic kończyn dolnych ( miażdżyca zarostowa kończyn dolnych, krytyczne ,przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych ) , sympatektomia lędźwiowa  ,żylaki kończyn dolnych oraz inne choroby układu żylnego. Wybrane schorzenia w trybie ostro dyżurowym.

Operacje w zakresie układu żylnego kończyn dolnych –  żylaki kończyn dolnych,  niewydolność perforatorów ( żył łączących układ żył powierzchownych z głębokimi), kompleksowe leczenie przewlekłej niewydolność żylnej – wkrótce również zabiegi hybrydowe.

Kompleksowe leczenie powikłań przewlekłej niewydolności żylnej , przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych ( farmakoterapia, kompresjoterapia, opatrunki specjalistyczne, terapia larwami).

Chirurgia onkologiczna i ogólna

Operacje w zakresie układu pokarmowego – nowotwory łagodne oraz złośliwe żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, trzustki , pęcherzyka żółciowego ( kamica, polipy, wodniak ,ropniak  )   – laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego oraz inne np.  śródoperacyjna cholangiografia w schorzeniach dróg żółciowych, laparoskopowe wycięcie torbieli prostych wątroby, śledziony , wyrostka robaczkowego ,laparoskopia zwiadowcza , diagnostyczna – w trybie ostro dyżurowym , pobieranie wycinków z narządów jamy otrzewnej np. wątroby , pobranie diagnostyczne węzłów chłonnych (np. w chorobach hematologicznych), usuwanie pakietów węzłów chłonnych – limfadenectomie.

Etapowe leczenie metodą „ otwartego brzucha „ m.in. chorób zapalnych trzustki (nekrozectomie ) – w przebiegu ostrego zapalenia o ciężkim przebiegu z martwicą z wytwarzaniem retroperitoneostomii wspomagane terapią podciśnieniową.

Kompleksowe leczenie schorzeń z zakresu jamy brzusznej ,ran, przetok z użyciem terapii podciśnieniowej.

Kompleksowa diagnostyka oraz operacyjne leczenie łagodnych oraz złośliwych nowotworów gruczołu piersiowego w tym leczenie oszczędzające – kwadrantectomie (znakowanie , wycinanie węzła wartownika przy użyciu gamma kamery – BCT + SLNB).

Operacyjne leczenie nowotworów łagodnych oraz złośliwych skóry oraz diagnostyka ( znakowanie oraz wycinanie węzła wartownika przy użyciu gamma kamery)

Pobieranie wycinków skórno – mięśniowych – np. choroby reumatoidalne ( np. tkanki łącznej itp.)

Usuwanie cysty pilonidalnej

Chirurgia proktologiczna

Operacje guzków  krwawniczych, żylaków   odbytu  , szczeliny odbytu, ropnii okolicy odbytniczej.