Oddział Chirurgii Ogólnej


Zobacz całą galerię


Kierownik oddziału
lek. Zbigniew Krawczuk
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Alicja Maligranda
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Lekarze:

 • Zastępca kierownika oddziału: lek. Marek Snowyda – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Marcin Krywiak – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • lek. Adam Masternak – specjalista chirurgii ogólnej
 • dr n.med. Andrzej Janeczko – specjalista chirurgii ogólnej

Telefony:

 • Kierownik oddziału: 71 77 67 379
 • Dyżurka lekarska: 71 77 67 353
 • Dyżurka pielęgniarek: 71 77 67 376

!! NIE UDZIELAMY INFORMACJI O PACJENTACH TELEFONICZNIE !!

Oddział Chirurgii Ogólnej

W Oddziale Chirurgii Ogólnej PSZ dysponujemy 46 łóżkami rozmieszczonymi w 12. ( 2-6 osobowych ) salach chorych. Oddział posiada stały dostęp do dwóch, spełniających wszelkie wymogi, wyposażonych w nowoczesny sprzęt anestezjologiczny i chirurgiczny Sal Operacyjnych. W obrębie Bloku Operacyjnego działa w pełni monitorowana Sala Budzeń, ze stałym nadzorem lekarsko-pielęgniarskim. W Oddziale Chirurgicznym zaś każdy wymagający tego pacjent jest monitorowany na Sali Pooperacyjnej (4-osobowa). W ramach oddziału funkcjonuje ponadto sala zabiegowo-opatrunkowa z możliwością wykonywania drobnych zabiegów, również w krótkim znieczuleniu dożylnym. Oddział Chirurgiczny posiada stały dostęp do badań laboratoryjnych, radiologicznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz Pracowni Diagnostycznych, wykonujących badania: ultrasonograficzne, gastroskopowe, kolonoskopowe.

W naszym Szpitalu istnieje również Oddział Intensywnej Terapii co zapewnia możliwość kompleksowego leczenia okołooperacyjnego szczególnie u obciążonych licznymi schorzeniami chorych, w tym chorych onkologicznie.

Wykonujemy pełen zakres zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, w szczególności:

 • chirurgii małoinwazyjnej i laparoskopowej ( prawdopodobnie najwięcej ilościowo różnorodnych zabiegów laparoskopowych w regionie, w tym w ostrych chorobach chirurgicznych jamy brzusznej ),
 • chirurgii onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem przewodu pokarmowego (w tym chorób nowotworowych i zapalnych trzustki),
 • chirurgii endokrynologicznej

Kładziemy szczególny nacisk na wczesne uruchomienie i wczesne żywienie doustne pacjentów po operacjach, w razie konieczności dojelitowe (EN) ( sondy dojelitowe typu Bengmark, mikrojejunostomie ) lub częściowe (PPN) i pełne (TPN) – pozajelitowe. Stosujemy również u pacjentów interwencje żywieniowe przed operacją i po niej. Personel lekarski i pielęgniarski jest szczególnie wyczulony na leczenie bólu pooperacyjnego i przewlekłego, stosujemy leczenie multimodalne wg znormalizowanych Skal Oceny Natężenia Bólu – zgodnie z najnowszymi standardami i zaleceniami towarzystw medycznych.

Nasi pacjenci, w ramach kontroli po operacji, są zaopatrywani w Poradni Chirurgicznej, co zabezpiecza ciągłość opieki i leczenia.

Oddział Chirurgiczny pełni dyżur całodobowo. W szpitalu stały, całodobowy dyżur pełni także lekarz anestezjolog.

Zakres wykonywanych zabiegów

Chirurgia endokrynologiczna
operacje tarczycy (nowotwory tarczycy również z usunięciem węzłów chłonnych, choroba Graves-Basedowa, wole wieloguzkowe nadczynne)
operacje nadnerczy ( adrenalektomia laparoskopowa)

Chirurgia przewodu pokarmowego

 • żołądek i dwunastnica – zeszycie pękniętego wrzodu, resekcja żołądka, całkowite usunięcie żołądka, pyloroplastyki (Mikulicza, Finneya, Jaboulaya) – niektóre operacje z tych przeprowadzamy metodą laparoskopową
 • endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) – protezowanie dróg żółciowych, usuwanie kamieni, stentowanie
 • krwawienia do przewodu pokarmowego
 • krwawienia pourazowe do jamy otrzewnowej
 • refluks żołądkowo-przełykowy (GERD) – laparoskopowa fundoplikacja Nissena, oraz Toupeta
 • achalazja – kardiomiotomia Hellera z fundoplikacją sposobem Dora – laparoskopowo
 • jelito grube – guzy nowotworowe, choroby zapalne – np. choroba uchyłkowa (metodą klasyczną i laparoskopową)
 • usunięcie wyrostka robaczkowego (głównie metodą laparoskopową )
 • proktologia (guzy krwawnicze odbytu, szczelina odbytu, polipy odbytu)
 • wątroba i drogi żółciowe (kamica pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, guzy wątroby, – dróg żółciowych)
 • cholecystektomia laparoskopowa
 • trzustka (radykalne operacje guzów nowotworowych – pankreatoduodenektomia, resekcje obwodowe, zabiegi – – resekcyjne i drenażowe w przewlekłym zapaleniu trzustki)
 • niedrożności przewodu pokarmowego (metodą klasyczną i laparoskopową)
 • drenaże i biopsje przezskórne, endoskopowe (PEG) i laparoskopowe gastrostomie

Chirurgia klatki piersiowej

 • leczenie nadpotliwości (sympatektomie – operacje torakoskopowe, minimalnie inwazyjne)
 • leczenie bólu w chorobach nowotworowych i zapalnych trzustki ( splanchnicektomie torakoskopowe)

Chirurgia przepuklin (operacje metodą klasyczną i laparoskopową, wyłącznie z użyciem siatek)

 • pachwinowych ( w tym: nawrotowych i in. – laparoskopowo metodą TAPP)
 • udowych
 • pępkowych
 • pooperacyjnych

Chirurgia śledziony (metodą klasyczną i laparoskopową)

 • usunięcie śledziony

Chirurgia naczyniowa

 • układu żylnego kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych)

Chirurgia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit:

 • w chorobie Leśniowskiego-Crohna – strikturoplastyki (Mikulicz, Finney)
 • laparoskopowe resekcje w postaci krętniczo-kątniczej
 • we wrzodziejącym zapaleniu okrężnicy – proktokolektomie odtwórcze z wytworzeniem zbiorników jelitowych

Chirurgia onkologiczna

Poza bardzo szerokim zakresem operacji onkologicznych, opisanych szczegółowo wyżej, oferujemy :

 • konsultacje onkologiczne i kwalifikacje do dalszego leczenia specjalistycznego
 • pomoc w zakresie organizacji systemu leczenia (naświetlania i chemioterapia przed i pooperacyjna)
 • pomoc w zapewnieniu opieki paliatywnej
 • leczenie żywieniowe
 • diagnostykę onkologiczną:
  • biopsje i drenaże przezkórne pod kontrolą USG i TK
  • laparoskopie diagnostyczne
  • laparoskopowe wytwarzanie kolostomii i gastrostomii
  • endoskopowe zakładanie przezskórnych gastrostomii
 • biopsje (pod kontrolą USG i TK):
  • zmian w obrębie wątroby i jamy brzusznej
  • zmian w obrębie tarczycy
 • drenaże pod kontrolą USG (ropnie i inne zbiorniki w jamie otrzewnowej i poza)
 • videoendoskopia (w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym, z udziałem anestezjologa)
  • żołądka i dwunastnicy (gastroskopia)
  • jelita grubego (kolonoskopia, sigmoidoskopia, rektoskopia)