Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Kierownik oddziału
lek. Elżbieta Królicka-Garbino
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka oddziałowa
Marzena Rodak
pielęgniarka specjalista anestezjologii i intensywnej opieki

Telefony:

  • Intensywna Terapia: 71/7767329
  • Anestezjologia: 71/7767328

Zakres działalności obejmuje

Znieczulenia do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych wraz z opieką okołooperacyjną. Lekarze anestezjolodzy wykonują wszystkie rodzaje znieczuleń ogólnych, przewodowych oraz analgosedację stosując najnowocześniejsze środki i techniki znieczulenia.

Leczenie chorych w skrajnie ciężkich stanach z niewydolnością wielonarządową. Oddział Intensywnej Terapii dysponuje 7 stanowiskami. Wyposażenie oddziału jest zgodne z obowiązującymi standardami, daje pełne możliwości stałego monitorowania czynności życiowych, prowadzenia leczenia jak i wykonywania badań diagnostycznych. Usługi w ramach zaawansowanej terapii obejmują wentylację mechaniczna, farmakologiczne wspomaganie układu krążenia, ciągłą przyłóżkową terapię nerkozastępczą, również z wykorzystaniem metody antykoagulacji pozaustrojowej, żywienie dojelitowe i całkowite żywienie pozajelitowe, leczenie ciężkich zakażeń.