Krok po kroku od przyjęcia do wypisu


Krok po kroku od wejścia do wyjścia ze szpitala

1. Dzień przyjęcia w Izbie Przyjęć szpitala

Chory zgłasza się do Izby Przyjęć Szpitala w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie. Przyjęcie do szpitala może przypadać w tym samym dniu, w którym odbędzie się operacja lub w dniu poprzedzającym zabieg.

W Izbie Przyjęć zostanie założona historia choroby, wykonane EKG, pomiar ciśnienia, ważenie pacjenta. Pacjent otrzyma opaskę identyfikacyjną

Prosimy zgłaszających się na operacje, po których wypis jest planowany tego samego dnia, aby pamiętali, że ich pobyt w naszym Szpitalu może potrwać od 6 do 12 godzin. W związku z tym konieczne jest zarezerwowanie sobie takiego czasu.

W przypadku, gdybyście Państwo chcieli zmienić termin zabiegu lub z niego zrezygnować, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt osobisty lub telefoniczny

2. Oddział szpitalny

Po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z przyjęciem do szpitala w Izbie Przyjęć, chory zostanie odprowadzony przez pracownika szpitala na oddział szpitalny. Pacjentowi udającemu się na oddział mogą towarzyszyć bliskie osoby. Oddział Chirurgii znajduje się na drugim piętrze budynku szpitala. Po przyjściu na oddział opiekę nad chorym przejmą pielęgniarki dyżurujące w danym dniu na oddziale.

Na oddziale szpitalnym zostaną dopełnione wszelkie formalności związane z dokumentacją przyjęcia na oddział oraz sprawdzona zostanie zgodność założonej w Izbie Przyjęć specjalnej opaski identyfikacyjnej. Pielęgniarki zbiorą także wywiad dotyczący Państwa przeszłości medycznej oraz dotyczącej ewentualnych indywidualnych zagrożeń epidemiologicznych. Państwa lekarz prowadzący raz jeszcze wyjaśni dokładnie cel pobytu oraz opowie o zaplanowanych procedurach medycznych. Możliwe jest też przeprowadzenie wywiadu i badania przez innych lekarzy konsultantów.

Dla zapewnienia ciągłego dostępu do żyły (i umożliwienia podawania tą drogą leków) pacjentowi zakłada się specjalny cewnik do jednej z żył ręki, tak zwany venflon. Przy okazji zakładania venflonu zostanie pobrana krew w celu wykonania dodatkowych potrzebnych do zabiegu badań laboratoryjnych.

Operacje odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym planem operacyjnym, który może jednak podlegać modyfikacjom podyktowanym różnymi sytuacjami klinicznymi. W związku z powyższym niemożliwe jest ustalenie i podanie do wiadomości chorego dokładnej godziny rozpoczęcia zabiegu operacyjnego.

Czas trwania pobytu w szpitalu określa lekarz prowadzący.

3. Operacja

Po pełnym przygotowaniu do zabiegu operacyjnego na oddziale szpitalnym Pacjent trafia na blok operacyjny w celu wykonania zaplanowanej operacji. Pacjenci, którzy otrzymali premedykację (specjalne leki przygotowujące do znieczulenia) na blok przewożeni są na wózku transportowym w pozycji leżącej. Na bloku operacyjnym opiekę nad chorym przejmuje zespół operacyjny reprezentowany przez pielęgniarkę anestezjologiczną, która będzie przewodnikiem w trakcie pobytu na bloku operacyjnym.

Pierwszą czynnością na bloku operacyjnym jest weryfikacja danych osobowych pacjenta. Następnie chory trafia na salę operacyjną. Po przybyciu na salę operacyjną pielęgniarka anestezjologiczna podłączy pacjentowi wszystkie niezbędne do kontrolowania czynności życiowych człowieka urządzenia, takie jak pulsoksymetr (aparat mierzący wysycenie krwi tętniczej tlenem, a także tętno, czyli ilość uderzeń serca na minutę), monitor EKG (aparat kontrolujący stale pracę serca) i aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi. Po wykonaniu wszystkich tych czynności lekarz anestezjolog wraz z pielęgniarką anestezjologiczną przystąpią do wykonania ustalonego wcześniej rodzaju znieczulenia: ogólnego, bądź regionalnego.

Znieczulenie ogólne – zwane dawniej narkozą – polega na zastosowaniu środków farmakologicznych, pod wpływem których dochodzi do utraty świadomości wyrażającej się głębokim snem i eliminacją bólu. Rozróżnia się znieczulenie ogólne wziewne, dożylne i złożone (jest połączeniem obu poprzednich). Znieczulenie wziewne polega na podaniu leku (anestetyku wziewnego) drogą wziewną, zaś podczas znieczulenia dożylnego leki podawane są dożylnie.

Znieczulenie regionalne – (znieczulenie miejscowe, znieczulenie przewodowe) – metoda blokowania odczuwania bólu ostrego lub przewlekłego, polegająca na odwracalnym przerwaniu przewodnictwa nerwowego w pniach nerwowych zaopatrujących określoną okolicę ciała. Znieczulenie miejscowe umożliwia bezbolesne przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych i diagnostycznych bez narażenia pacjenta na silny ból towarzyszący tym zabiegom. Podczas zabiegu przeprowadzanego pod znieczuleniem miejscowym pacjent pozostaje świadomy (funkcje mózgu są zachowane).

Po wykonaniu znieczulenia i sprawdzeniu jego skuteczności działania, na pewno nie wcześniej, rozpocznie się zabieg operacyjny. Podczas całego czasu trwania znieczulenia i operacji nad pacjentem i jego bezpieczeństwem będzie czuwał cały zespół Sali operacyjnej, tj.: lekarz anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna, lekarz operator często wraz z lekarzem asystującym mu przy zabiegu, jak i pielęgniarki operacyjne.

W momencie zakończenia operacji przez lekarza operatora, lekarz anestezjolog kończy znieczulenie ogólne, wybudza pacjenta ze snu farmakologicznego, dokonuje oceny stanu ogólnego, biorąc pod uwagę stan układów krążenia, oddechowego oraz nerwowego i podejmuje decyzję co do dalszej opieki. Możliwe są dwie drogi postępowania, a mianowicie powrót chorego na oddział łóżkowy lub przekazanie na salę pooperacyjną zwaną także salą wybudzeń.

Okres pooperacyjny

Sala pooperacyjna (wybudzeń)

Jest to miejsce, w którym pacjent znajduje się pod wzmożoną opieką pielęgniarską i lekarską w pierwszych chwilach po zakończonej operacji. Przez cały czas pobytu pacjenta na tej sali kontrolowane są podstawowe czynności życiowe, takie jak tętno, oddech czy ciśnienie tętnicze. Kontroli parametrów życiowych dokonuje się za pomocą specjalnych urządzeń pod stałą kontrolą pielęgniarki anestezjologicznej.

O tym, jak długo pacjent pozostaje na Sali pooperacyjnej decyduje anestezjolog. Gdy uzna on, że pacjent może powrócić na oddział zostaje on przekazany pod opiekę pielęgniarek chirurgicznych.

Oddział szpitalny

Pacjent z sali pooperacyjnej jest przewożony na oddział.

Po zabiegu pacjent w razie konieczności nadal jest monitorowany na Sali Intensywnego Nadzoru. Kontrolowane jest ciśnienie, tętno, temperatura ciała, oceniana jest rana pooperacyjna, ilość treści w cewniku i drenach jeśli ich założenie było niezbędne.

Pacjent otrzymuje leki przeciwbólowe w ustalonych przez lekarza odstępach czasu tak, aby zapewnić ich stałe działanie.

W większości przypadków na oddziale już w tym samym dniu (w zależności od rodzaju zabiegu i rodzaju znieczulenia), a po niektórych operacjach w dniu następnym, Pacjent może sam wstać z łóżka i odbyć samodzielnie pierwszy, krótki spacer.

Pacjent otrzymuje zalecenia dotyczące spożywania posiłków, pierwszy jest włączany w dniu zabiegu wieczorem lub w dniu następnym w zależności od zalecenia lekarza.

4. Wypis

W dniu wypisu z oddziału szpitalnego chory otrzymuje kartę informacyjną leczenia szpitalnego, w której zamieszczone są informacje dotyczące pobytu w szpitalu i wykonanych w tym czasie procedur medycznych.

Zawarte są w niej również zalecenia dotyczące dalszego postępowania, dlatego konieczne jest dokładne zapoznanie się z jej treścią i zabieranie jej ze sobą podczas wizyt kontrolnych

Odbiór zwolnienia lekarskiego ustala się indywidualnie z dyżurką pielęgniarek.

Powinieneś wiedzieć!

Chory, który przygotowuje się do zabiegu operacyjnego, powinien mieć świadomość, że czystość skóry, pępka, stan uzębienia czy obecność innych, potencjalnych tak zwanych ognisk zakażenia, ma duże znaczenie i przekłada się na możliwość wystąpienia infekcji po zabiegu operacyjnym. Dlatego też chory zawsze przed zabiegiem operacyjnym powinien się wykąpać. Wszelkie niepokojące objawy infekcji, np. kaszel, katar, temperatura czy nawet złe samopoczucie powinny być zgłoszone przed zabiegiem lekarzowi. Należy pamiętać o poinformowaniu lekarza o zmianach w stanie zdrowia, jakie zaszły od ostatniej rozmowy z lekarzem przed przyjęciem do szpitala.

Po zabiegu operacyjnym również trzeba dbać o higienę ciała, np. wskazana jest codzienna kąpiel pod prysznicem. Po wyjściu ze szpitala należy pamiętać, iż ranę i okolicę tej rany utrzymujemy w czystości, dotykając ją zawsze umytymi i czystymi dłońmi. W przypadku wątpliwości, jak właściwe pielęgnować ranę, proponujemy kontakt z pielęgniarką w gabinecie zabiegowym naszej przychodni.

Współczesne leczenie oparte jest na stosowaniu bardzo dużej ilości różnorodnych substancji farmaceutycznych Leki często występują w różnych dawkach, postaciach i pod różnymi nazwami handlowymi. Poszczególne leki oddziaływają na siebie i interakcje te czasami mogą być niebezpieczne dla chorego. Z tego powodu lekarze naszego szpitala muszą znać dokładnie wszystkie rodzaje stosowanych przez Państwa leków i dawki oraz nazwy międzynarodowe. Tylko dysponując lekiem w oryginalnym opakowaniu, jesteśmy w stanie dokładnie ustalić, jaką substancją chemiczną i w jakiej dawce leczony jest chory.

Właśnie dlatego uprzejmie prosimy chorych, zgłaszających do szpitala o zabieranie ze sobą wszystkich stosowanych lekarstw w oryginalnych opakowaniach.

Bardzo prosimy też o zabieranie ze sobą wszystkich kart wypisowych, dotyczących poprzednich hospitalizacji, wyników badań dodatkowych, zdjęć RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, analiz medycznych, konsultacji.

Do szpitala zabrać należy także te wyniki, które pokazywaliście Państwo już wcześniej w trakcie badań przedoperacyjnych. W czasie procesu leczenia często zachodzi konieczność wnikliwego porównania starych wyników z aktualnymi badaniami, dlatego tak ważne jest, aby były one dostępne dla lekarza prowadzącego Państwa w szpitalu.

Z góry dziękujemy za zastosowanie się do naszej prośby i jednocześnie informujemy, że brak dokładnej informacji o stosowanych lekach bądź wynikach badań może uniemożliwić przeprowadzenie właściwego leczenia, w tym wykonanie planowego zabiegu operacyjnego.