Izba Przyjęć


Zobacz całą galerię


Pielęgniarka oddziałowa
mgr Barbara Rogala
specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego

Izba Przyjęć Szpitala pełni dyżur całodobowy i udziela świadczeń:

  • osobom zgłaszającym ze skierowaniem do szpitala
  • w przypadkach nagłych zachorowań, zatruć, stanów ostrych, wypadków oraz pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia

Do zadań Izby Przyjęć należy:

  • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
  • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,
    objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej

Telefon: 071 77 67 301, 302

 

Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza pełni dyżur całodobowy, przyjęcia odbywają się bezpośrednio w oddziale. Udziela konsultacji z zakresu ginekologii i położnictwa.

Telefon: 071 77 67 342

 

Izba Przyjęć Pediatryczna pełni dyżur przez całą dobę, przyjęcia odbywają się bezpośrednio w oddziale.

Telefon: 071 77 67 349