Dyrekcja


Kto jest kim w Szpitalu?


Dyrektor
mgr inż. Kamil Dybizbański

 


Zastępca Dyrektora ds. medycznych
lek. med. Tomasz Uher

 


p.o. Główny Księgowy
mgr Aleksandra Dziki


Naczelna Pielęgniarka
mgr Danuta Sinkowska