Co zabrać do szpitala?


Jak przygotować się do pobytu w Szpitalu i zabiegu operacyjnego?

 

Czas choroby i pobytu w każdym szpitalu jest nieodłącznie związany ze stresem i dlatego ważne jest, by ograniczać czas jego trwania do niezbędnego minimum.

Wszyscy pacjenci zgłaszający się do Szpitala na zabieg operacyjny bądź pobyt diagnostyczny, proszeni są o przestrzeganie następujących zasad:

  • Chory powinien przybyć do szpitala punktualnie co do dnia i godziny, w terminie ustalonym w trakcie wizyty kwalifikacyjnej lub podanym przez pracownika recepcji szpitala.
  • Chorzy, którzy zostali poinformowani, że termin zabiegu operacyjnego przypada na ten sam dzień, co termin przyjęcia, proszeni są o przybycie do szpitala na czczo (nie wolno jeść i pić na 6 godzin przed planowanym terminem operacji oraz ewentualnymi badaniami podczas pobytu diagnostycznego). W indywidualnych przypadkach za zgodą lub na polecenie lekarza możliwe są inne, indywidualnie przygotowane tryby postępowania.

Należy zabrać ze sobą do szpitala:

  • skierowanie do szpitala,
  • dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z przyjęciem do szpitala (dowód osobisty, ważna legitymacja ubezpieczeniowa, w przypadku emerytów i rencistów legitymacja emeryta, rencisty i ostatni odcinek emerytury/renty),
  • w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy – NIP pracodawcy,
  • wszystkie posiadane wyniki badań, zdjęcia RTG itp., karty wypisowe i inne dokumenty medyczne,
  • chorujący na inne schorzenia proszeni są o zabranie ze sobą wszystkich stosowanych leków w oryginalnych opakowaniach,
  • konieczne jest zabranie ze sobą do szpitala: osobistych przyborów toaletowych, rannych pantofli, piżamy, szlafroka i ręcznika.

Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy oraz biżuterii.