Blok Operacyjny


Kierownik bloku operacyjnego

Pielęgniarka koordynująca bloku operacyjnego
Iwona Buraczyńska
specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego

 

 

Blok operacyjny Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy jest oddzielną, wydzieloną jednostką organizacyjną znajdującą się na II piętrze budynku Szpitala w bezpośredniej bliskości oddziału chirurgicznego.

Wstęp na blok mają tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie zabiegów operacyjnych, co pozwala na zachowanie właściwego reżimu sanitarnego. Przez całą dobę personel bloku dyżuruje w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania pilnych, ratujących życie zabiegów operacyjnych.

Planowane zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu dostępnego dla pracowników oddziałów zabiegowych: chirurgii i ginekologii oraz anestezjologii, na stronie internetowej szpitala. Codziennie wykonywane są zabiegi obejmujące cały zakres chirurgii ogólnej i onkologicznej, ginekologii operacyjnej oraz wybrane zabiegi ortopedyczne.