POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI W OLEŚNICY


Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy z dniem 26.10.2020r decyzją Wojewody Dolnośląskiego został przekształcony w szpital covidowy. Nieoficjalne wiadomości w tej sprawie dotarły do nas w niedziele, co spowodowało niemałe poruszenie w funkcjonowaniu placówki. Jest to decyzja odgórna, na która nie miały wpływu ani władze szpitala, ani zarząd powiatu. Podobne decyzje zapadły co do funkcjonowania szpitala m.in. w niedalekim  Namysłowie.

W obecnym stanie prawnym zostaliśmy zobligowani do wykonania wspomnianej decyzji wojewody dolnośląskiego, tym samym do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uzyskania gotowości placówki do realizacji wytycznych wojewody.

Z tego względu od dnia 26.10.2020r do odwołania zostaliśmy zmuszeni zawiesić  przyjmowanie pacjentów.

Wyjątkiem jest blok porodowy i patologia ciąży – Oddział Położniczy i Neonatologiczny  działa bez zmian i przyjmuje pacjentów ujemnych.

Świadczenia udzielane w Poradni Diabetologicznej, Kardiologicznej, Ginekologiczno-Położniczej w szpitalu w Oleśnicy oraz w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pozostają bez zmian.

Celem zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa,  utworzono odrębne ciągi komunikacyjne nie stwarzające zagrożeń tj.  pacjenci dodatni używać będą głównego wejścia z przodu szpitala, z kolei na blok porodowy i patologię ciąży wejście znajduje się z tyłu budynku, tym samym zachowane są wszelkie reżimy sanitarne.

Zarówno pacjenci wchodzący wejściem z przodu, jak i z tyłu będą poddawani wstępnej segregacji medycznej (triage).

Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i utrudnienia dla pacjentów, ale robimy wszystko, aby odnaleźć się w tej sytuacji. Na chwilę obecna pozostaje nam kierowanie pacjentów niecovidowych do okolicznych placówek medycznych.
W najbliższych dniach będziemy sukcesywnie informować o kolejnych decyzjach  dotyczących oleśnickiego szpitala.

Rzecznik Szpitala, Marta Kubiak