Rzecznik Prasowy w Powiatowym Zespole Szpitali


Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy  informuje, że z dniem 28.10.2020r . powołano Rzecznika Prasowego PZS w Oleśnicy, powierzając to stanowisko Pani Marcie Kubiak. Do zadań Rzecznika należeć będzie m.in. bezpośredni kontakt ze środkami masowego przekazu, informowanie o bieżącej działalności szpitala oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania dziennikarzy.
W związku z tym, w sprawach związanych ze szpitalem i jego bieżącą działalnością, prosimy  o bezpośredni kontakt z rzecznikiem na adres  e-mail: rzecznik@pzsolesnica.pl, lub tel. 780 090 020.