WYPISY ZE SZPITALA


Wychodząc naprzeciw naszym pacjentom, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie pandemii SARS-CoV-2 , poniżej przedstawimy informację jak odebrać wypis ze szpitala w Oleśnicy.

  1. Aby uzyskać informację czy gotowy wypis czeka na Państwa należy zadzwonić pod jeden z dwóch numerów telefonu.
  2. Informacje na temat wypisu z oddziału położniczo ginekologicznego uzyskacie Państwo dzwoniąc na numer telefonu 71 77 67 375.
  3. Informacje na temat gotowego wypisu z pozostałych oddziałów uzyskacie Państwo dzwoniąc na numer telefonu 71 77 67 372 .
  4. Odbiór wypisów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:30.
  5. Do odbioru wypisu, potrzebny jest dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem pacjenta lub osoby upoważnionej.

Prosimy o przestrzeganie zasad higieny i społecznego dystansu, w miarę możliwości unikanie środków transportu zbiorowego.

Jak zostanie wydany wypis?:

  1. Przyjedź do szpitala z dokumentem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem.
  2. Pokaż pracownikowi dokument ze zdjęciem,
  3. Pracownik wyda wypis z prośbą o potwierdzenie otrzymania.