PZS. KO.28/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE PEDIATRII

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS. KO.27/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE NEONATOLOGII

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ZMIANA TERMINU
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS KO.26/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE NEONATOLOGII I PEDIATRII

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS KO.25/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS KO/.24/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. swko
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS. KO.23/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS KO.22/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS KO.21/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS KO.20/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS KO.19/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS KO.18/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS.KO.17/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS. KO.16/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS KO.15/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS. KO.14/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS.KO.13/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI RTG

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Odpowiedzi na pytania

PZS KO.12/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS. KO.11/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ TECHNIKÓW RTG

Informacje o konkursie:
OGŁOSZENIE
SPROSTOWANIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS. KO.10/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE PSYCHIATRII

Informacje o konkursie:
OGŁOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS KO.9/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS. KO.8/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA

Informacje o konkursie:
OGŁOSZENIE
PRZESUNIĘCIE TERMINU
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS. KO.7/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS. KO.6/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHIRURGII OGOLNEJ

Informacje o konkursie:
OGŁOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3


Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.5/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI RTG

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
UNIEWANIENIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Załącznik nr 1
3. Zalącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Załącznik nr 5
7. Załącznik nr 6
8. Załącznik 6
9. Sprostowanie do SWKO
10. Odpowiedzi na pytania

PZS KO.4/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS KO.3/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1a
3. zalacznik 1b
4. zalacznik 1c
5. zalacznk 2a
6. zalacznik 2b
7. zalacznik 3

PZS KO.2/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Załącznik nr 1
3. Zalącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Załącznik nr 5
7. Załącznik nr 6
8. Zmiana Umowy
9. Odpowiedzi na pytania
10. Odpowiedzi na pytania 2

PZS KO./1/2019
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Informacje o konkursie:
OGLOSZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegolowe warunki konkursu
2. Zalacznik nr 1
3. Zalacznik nr 2a
4. Zalacznik nr 2b
5. zalacznik 3

PZS KO.56/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.55/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.54/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.53/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEDIATRII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.52/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE RATOWNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.51/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE MIKROBIOLOGII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.50/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.49/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.48/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.47/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO46/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE NEONATOLOGII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.45/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE KARDIOLOGII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.44/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.43/2018
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU ONKOLOGII PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ ONKOLOGII KLINICZNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.42/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA ANESTEZJOLOGIA DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.41/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.40/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.39/2018
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE REHABILITACJI

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.38/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.37/2018.
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHIRURGII OGOLNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.36/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.35/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEDIATRII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.34/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.33/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHPRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.32/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.31/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.30/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ OPIEKUNA MEDYCZNEGO

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.29/2018
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ RATOWNIKOW

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.28/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.27/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA/POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.26/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.25/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA/POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.24/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.23/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.22/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.21/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.20/2018
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.19/2018
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.18/2018
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ZESPOŁACH RTM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.17/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.16/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.15/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.14/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO13/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.12/2018
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ RATOWNIKOW

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.11/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.10/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.9/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEDIATRII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.8/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.7/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.6/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEDIATRII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO5/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.4/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA/POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.3/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.2/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.1/2018
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.48/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.47/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.46/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.45/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.44/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.43/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.42/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA/POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.41/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.40/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ZESPOŁACH RTM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.39/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CYTOLOGII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.38/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.37/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.36/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.35/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.34/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNII CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.33/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.32/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I IZBIE PRZYJĘĆ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.31/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.30/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I IZBIE PRZYJĘĆ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.29/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.28/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.27/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I IZBIE PRZYJĘĆ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.26/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.25/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I IZBIE PRZYJĘĆ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.24/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.23/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.22/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I IZBIE PRZYJĘĆ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.21/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.20/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.19/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.18/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.17/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.16/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W PGOTOWIU RATUNKOWYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.15/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.14/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.13/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILIATCJI

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.12/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.11/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.10/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PATOMORFOLOGII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.9/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.8/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.7/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.6/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.5/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI POŁOŻNICZEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.4/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU KONSULTACJI KARDIOLOGICZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.3/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.2/2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USG

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.1/2017
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.59/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.58/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU BADAŃ CYTOLOGICZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.57/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I IZBIE PRZYJĘĆ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO 56/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PATOMORFOLOGII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.55/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU BADAŃ CYTOLOGICZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZSKO.54/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.53/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE PEDIATRYCZNYM I NEONATOLOGICZNYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.52/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.51/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.50/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.49/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.48/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILIATCJI

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.47/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I IZBIE PRZYJĘĆ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.46/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.45/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.44/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W PGOTOWIU RATUNKOWYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.43/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILIATCJI LECZNICZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KIEROWNIKA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.42/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI POŁOŻNICZEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.41/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.40/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.39/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.38/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODZIALE CHIRURGICZNYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.37/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.36/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE REHABILIATCJI

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.35/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W AOS

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.34/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.33/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I IZBIE PRZYJĘĆ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.33/2016

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.32/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W SPECJALISTYCZNYCH ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.31/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.30/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE REHABILIATCJI

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.29/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII PRZEZ LEKARZY ANESTEZJOLOGÓW

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.28/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ Z POWIERZENIEM OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.27/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODZIALE PEDIATRYCZNYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO. 26/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII PRZEZ LEKARZY ANESTEZJOLOGÓW

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.25/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.24/2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W PGOTOWIU RATUNKOWYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO./23/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W PRACACH ZESPOŁU DS LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO. 22/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILIATCJI LECZNICZEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.21/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁEM MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.20/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM I IZBIE PRZYJĘĆ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.19/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.18/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.17/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.16/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PSYCHOLOGA

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.15/2016
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.14/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.13/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.12/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W SPECJALISTYCZNYCH ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS.KO.11/2016
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.10/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.9/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM I IZBIE PRZYJĘĆ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.8/2016
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS. KO.7/2016
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ POZ.

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.6/2016
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.5/2015
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM I IZBIE PRZYJĘĆ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.4/2015
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONSULTACJI DIABETOLOGICZNYCH

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.3/2015
KONKURS OFERT NA KIEROWANIE I UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.2/2015
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

PZS KO.1/2015
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ

Konkurs przeniesiony do archiwum*

*archiwum - w celu udostępnienia danych archiwalnych proszę o kontakt - sekretatiat@pzsolesnica.pl